Öppettider: Tis-fre 12-16
Telefon: 08‑5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Besöksadr: Torsg. 19, Stockholm
till startsidan


				

Vallmusik

 • Bergman, Marie 1998. Lockad till kurs. Tio personers upplevelse av att lära sig kula. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats.
 • Dybeck, Richard [1974]. Kommentarer i Svenska vallvisor och hornlåtar med norska artförändringar. Faksimilutgåva. Stockholm.
 • Forsvall, Malin 1997. Vad är det som lockar? Människor som lär sig locka/kula idag. C-uppsats. Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet.
 • Fäbodmusik i förvandling. Rapport från en exkursion sommaren 1977. Anna Johnson ... (Meddelanden från svenskt visarkiv; 42) Stockholm 1979.
 • Ivarsdotter, Anna 2002. "Kvinnorna och musiken i det gamla bondesamhället". Kvinnors arbetsliv i Dalarna genom fem sekler. (Kulturdagar i Bonäs bygdegård [2001]) S. 17-26.
 • Johnson, Anna 1972. Svenska locklåtar i nutidstradition. Studier över storform och funktion. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap, CD-uppsats.
 • Johnson, Anna 1980. "'Sången i skogen – skogen i sången' Om fäbodarnas musik." Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm. (Även på http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm)
 • Johnson, Anna 1986. Sången i skogen. Studier kring den svenska fäbodmusiken. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. Diss.
 • Karlsson, Magnus 1998. Kulningen av idag. En studie av tre utövare. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats.
 • Moberg, Carl-Allan 1955. "Om vallåtar." Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1955.
 • Moberg, Carl-Allan 1955. "Om vallåtar." Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1959.
 • Ramsten, Märta 2008. "Att kula, käuka eller lulla. Ett bidrag till ett historiskt perspektiv på lockrop". Noterat 16. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Rosenberg, Susanne 2007. Kulning – musiken och tekniken. (Svensk folksång 1). Stavsudda: Udda toner. Cd-bilaga.
 • Rosenberg, Susanne & Sundberg, Johan 2008. "En utsmyckning av oändligheten runt omkring. På jakt efter kulningens dragläge". Noterat 16. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Stenman, Inger 1996. "Kaukning på kurs." Genklang. En vänskrift till Märta Ramstens 60-årsdag den 25 december 1996. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala.
 • Ternhag, Gunnar 2006. "Inflytelserika inspelningar. Exemplet kulning." Saga och Sed 2006. Stockholm: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Turesson, Gunnar 1960. Värmländska kulturtraditioner 1. Den äldsta dikten och musiken. Stockholm.
 • Turesson, Gunnar 1963. Värmländska kulturtraditioner 2. Säterlivets arbetssånger, ritualdanser, jämförande europeiska lockrop. Stockholm.
		
Svenskt visarkiv är en del av Statens musikverk

webmaster@musikverk.se