Öppettider: Tis-fre 12-16
Telefon: 08‑5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Besöksadr: Torsg. 19, Stockholm
till startsidan


				

Folklig dans

 • Andersson, Ingemar 1992. "Dansbanorna, danserna och musiken. En inventering av dansbanelivet i Katrineholms kommun under 1900-talet." Sörmlandsbygden 1992. (Även i Noterat 4, 1997)
 • Biskop, Gunnel 1990. Folkdans inom folkdansrörelsen – folklig dans? Finlands svenska folkdansring rf. Helsingfors.
 • Danielsson, Gunnar 1994. Dans i världen. Red. Marianne Hjort. Stockholm 1993.
 • Danielsson, Gunnar 1994. Dansbanor i långa banor. Livat liv i Bjärke under hundra år. Bjärke hembygdsförening.
 • Eriksson, Karin 1996. Dansades med ett litet lätt avbrott mellan varje takt.' En uppsats om norsker". Göteborgs universitet, Avdelningen för musikvetenskap.
 • Feinberg, Gunilla 1989. Lär dig dansa. 200 års dansläroböcker Lunds universitet, Lärarhögskolan, Institutione för pedagogik och specialpedagogik.
 • Folk – musik – dans i nordisk konst. Utställningskatalog Liljevalchs konsthall Stockholm 1990.
 • Folkdanser. 1. Norden. Red. Dagmar Hellstam. Lerum 1981.
 • Frykman, Jonas 1988. Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen. Stockholm.
 • Gammaldans i Norden. Rapport frå forskningsprosjektet Komparativ analyse av ein folkeleg dansegenre i utvalde nordiske lokalsamfunn. Red. komité Henning Urup, Henry Sjöberg, Egil Bakka. 1988.
 • Klein, Ernst 1978. Om folkdans. Sammanställd och redigerad av Mats Rehnberg. Stockholm.
 • Klein, Ernst [1994]. "Om polskedanser." Texter om svensk folkmusik. Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm. (Tidigare publicerad i Svenska kulturbilder. Sthlm 1937)
 • Krook, Lena 1980. Folkmusik och dans i Blekinge. Sammanställning av ett forskningsprojekt. Red. May Olsson & Lena Krook. Bräkne-Hoby.
 • Krook, Lena & Liljedahl-Nordlinder, Eva 1979. Folkmusik och folklig dans i Blekinge. Sammanställning av ett forskningsprojekt. Bräkne-Hoby.
 • Monié, Karin 1999. "Med polskan i fokus – nytt institut för folkmusik och dans. Om Eric Sahlström-institutet." Kulturrådet 1999 (13.).
 • Nilsson, Mats 1990. Dans – från långdans till bugg. Stockholm.
 • Nilsson, Mats 1991. "-men sen då?" 15 intervjuer om folkmusik och dans och "Året 1990". (Rapporter Musikmuseet 1991; 3) Stockholm.
 • Nilsson, Mats 1994. "Tråden som blev liggande. Om Ernst Klein och dennes forskning kring polskan." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Nilsson, Mats 1995. "Folklig dans – vad är det?" Hårdrock, hundar och humanister. Göteborg.
 • Nilsson, Mats 1998. Dans – kontinuitet i förändring. (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige; 25) Göteborg. Diss.
 • Nilsson, Mats & Eriksson, Gunnel 1990. Gammaldansandet i Sverige. Stockholm.
 • Nisson, Mats 1996. "Fotnötter. Några tankar i mötet mellan dansforskaren och dansläraren." Vardag som vetenskap Red. H Andréasson ... Göteborg. (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige; 22)
 • Nordisk folkedanstypologi. En systematisk katalog over publiserte nordiske folkedanser. Utg. av Nordisk förening för folkdansforskning och Rådet for folkemusikk og folkedans. Trondheims universitet 1997.
 • Norlind, Tobias 1933. Svensk folkmusik och folkdans. Stockholm.
 • Norlind, Tobias 1941. Dansens historia. Med särskild hänsyn till dansen i Sverige. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1994. "Ormen långe i Sverige. Färöisk kvaddans som förebild vid Rekonstruktion och återupplivande ... " Fródskaparrit 42. bok. (Inlägg vid Johannes Klemmesen-seminariet på Färöarna 30/6-3/7 1994)
 • Ramsten, Märta 1998. "Sångleken som uppfostringsmedel och nationell symbol" Inlägg vid symposium i Krapperup juni 1997." Kring 1900. Symposier på Krapperups borg 4, 1998.
 • Rehnberg, Mats 1978. "Litteratur om dans" i Klein, Ernst Om folkdans. Stockholm.
 • Rehnberg, Mats [1994]. "En dalasockens danser antecknade från Sollerön." Texter om svensk folkmusik. Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm. (Tidigare publicerad i Dalarnas hembygdsbok 1943)
 • Schäfer, Joakim 1991. Musik och dans på nya villkor. Utvärdering av Folkmusik och dansåret 1990. Huvudrapport. (Musikmuseets skrifter; 19) Stockholm.
 • Sellman, Gita 1983. "Den begreppsmässiga dimensionen. Analysterminologi från Laban till Bartenieff." Nordisk Forum for Danseforskning. Dansens dimensjoner. Rapport fra NOFOD-seminar ved Universitetet i Tronheim 7-10 januar 1993. Red. Kari Margrete Okstad. Trondheim.
 • Sjöberg, Henry 1989. Artiklar under 25 år. Ett urval. Samarbetsnämnden för folklig dans. Stockholm.
 • Stinnerbom, Leif & Stinnerbom, Inger 1982. "Det var dans bort i vägen. En studie i värmländsk folkmusik. Om spelmän och danstraditioner i Mangskog socken." Musik i Värmland. (Värmland förr och nu; 80 1982) Karlstad.
 • Ståhl, Eivor 1989. "Folklig dans och klädsel på Gotland." Gimaint u Bänskt. Folkmusikens historia på Gotland. Av Bengt Arwidsson ... Visby.
 • Ternhag, Gunnar 2000. "Minnen av bröllopsdans. Några tankar om dansforskningens källor." Noterat 8. Stockholm.
 • Värnlund, Holger 1991. Folk, musik, dans. Situationer, samtal och analysansatser som uppföljning av Folkmusik- och dansåret 1990. (Rapporter från Musikmuseet 1991; 4) Stockholm.
 • Wahlberg, Mats 1991. "Hambo, Hanebopolska och Hamburska. Danserna och benämningarna." Svenska landsmål och svenskt folkliv 1990. Uppsala.
		
Svenskt visarkiv är en del av Statens musikverk

webmaster@musikverk.se