Öppettider: Tis-fre 12-16
Telefon: 08‑5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Besöksadr: Torsg. 19, Stockholm
till startsidan


				

Folkmusik & musiketnologi allmänt

 • Arwidsson, Bengt 1989. "Gotländsk folkmusikbibliografi." Gimaint u Bänskt. Folkmusikens historia på Gotland. Av Bengt Arwidsson ... Visby.
 • Björkholm, Johanna 2005. "Folkmusiken – ett levande och immateriellt kulturarv" Folk och musik 2004-05. Vasa: Finlands svenska folkmusikinstitut. (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 36). S. 71-81.
 • Boström, Mathias 2002. "Olof Andersson som fonografanvändare : nytt ljus över vissa fonografinspelningar med svensk folkmusik" Noterat 10. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Boström, Mathias 2004. "De svårfångade koralerna. Förutsättningar för uppteckning, inspelning och utgivning av folkliga koraler 1929-45." ’Gamla psalmmelodier’. En bok om folkliga koraler, insamling och forskning… Redaktionsgrupp: Mathias Boström... . Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Burlin, Toivo 1998. Skyskrapornas och de röda stugornas musik. Jazz och svensk folkmusik på "Adventures in jazz and folklore". Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. CD-uppsats. Även version under titeln Skyskrapornas och de röda stugornas musik. Ett försök till förståelse av fusionen av jazz och svensk folkmusik.
 • Eriksson, Karin (1974-) 2005. "’-as Emma Härdelin's voice trips a path through a dark, ominous forest’ : om nordisk folkmusik i Folk roots 1995-1999". Frispel : festskrift till Olle Edström / [redigerad av Alf Björnberg...]. Göteborg: Göteborgs universitet. (Skrifter från Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet, 80)
 • Eriksson, Thomas 2003. Spelman Glys och de andra : sant och sägner om folkmusik i Närke. [Vintrosa]
 • Ek, Daniel 2001. Folkmusiken nu och då. En undersökning av folkliga traditioner i tre landskap samt deras påverkan på folkmusikundervisningen i desamma. Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå, Avdelningen för musikpedagogik. Examensarbete.
 • Farago, Lars 2003. "Nationell kultur – eller –" . Amatörkultur : vetenskap och verklighet : seminarierapport. Stockholm: Svenska Unescorådet. S. 111-117.
 • Folkmusik och dans som nationella fenomen. Chauvinism eller kulturarv eller -? Rapport från ett seminarium om folkmusik och dans i samband med Folkmusik- och dansåret 1990. Stockholm.
 • Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm 1980. [se även separata uppsatser] (Även på http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm)
 • Folkmusikvågen/The Folk Music Vogue. Birgit Kjellström... Stockholm 1985.
 • Forslund, Carita 1993. Svensk folkmusik – svenska folkets musik? Om Izzy Youngs arbete i Sverige. Musikhögskolan i Göteborg, Musikvetenskapliga institutionen. Uppsats för 60 p.
 • Genklang. En vänskrift till Märta Ramstens 60-årsdag den 25 december 1996. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala. [se även separata uppsatser]
 • Gimaint u Bänskt. Folkmusikens historia på Gotland. Av Bengt Arwidsson ... Visby 1989. [se även separata uppsatser]
 • Gustafsson, Linda 1998. Att skriva om musik. En analys av folkmusikrecensioner. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats.
 • Hallhagen, Kajsa 1996. "Vid barocken finns ett vägskäl. Intervju med Gunno Klingfors om uppförandepraxis samt med Susanne Rosenberg och Magnus Gustafsson om att närma sig barockmusiken med folkmusikmusikaliska utgångspunkter." Musik 1996; 9. Stockholm
 • Hedström, Lars & Lindqvist, Svante 1990. Folkmusiken i Norrbotten. Luleå.
 • Hellberg, Jan 1999. Musikaliska möten. Om musikens plats i det mångkulturella Sverige. Magisteruppsats Stockholms universitet, Musikvetenskapliga Institutionen.
 • Herranen, Gun 1983. "Sångaktivitet som folkloristiskt forskningsprojekt." Sumlen 1982.
 • Inte bara visor. Studier kring folklig diktning och musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 mars 1990. Red. kommitté Eva Danielson ... (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 11) Stockholm 1990.
 • Jersild, Margareta 1987. "Spelar stadshusklockorna fel?" Sumlen 1985.
 • Jersild, Margareta 1996. "Family Traditions – Passed on Vocally and Instrumentally." The Family as the Tradition Carrier. Conference Proceeding. Vol.1. Ed. by Ingrid Rüütel & Kristin Kutma. Tallinn.
 • Jersild, Margareta och Ramsten, Märta 2008. La folia – en europeisk melodi i svenska musikmiljöer. (Kungl. Musikaliska Akademiens skrifter 112) (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 23) Göteborg: Bo Ejeby förlag.
 • Krook, Lena 1980. Folkmusik och dans i Blekinge. Sammanställning av ett forskningsprojekt. Red. May Olsson & Lena Krook. Bräkne-Hoby.
 • Krook, Lena & Liljedahl-Nordlinder, Eva 1979. Folkmusik och folklig dans i Blekinge. Sammanställning av ett forskningsprojekt. Bräkne-Hoby.
 • Kvinnors musik. Eva Öhrström, Märta Ramsten m.fl. Stockholm 1989.
 • Lagergren, Karin 1998. Skogen och krogen : en musiketnologisk studie av musiken i levande rollspel. Göteborgs universitet: Musikvetenskapliga institutionen. 80-poängsuppsats.
 • Lilliestam, Lars 1995. Gehörsmusik : Blues, rock och muntlig tradering. Göteborg: Akademiförlaget.
 • Lilliestam, Lars 1997. "Nordman och 'det svenska'. " Noterat 4. Stockholm.
 • Ling, Jan 1989. Europas musikhistoria. Folkmusiken. Stockholm.
 • Ling, Jan 1992. "Groupa and Ransäterspojker'a. Folk music ensembles in transition. "Studia instrumentorum musicae popularis 10" Ed. Erich Stockmann. (Musikmuseets skrifter; 24). Stockholm.
 • Ling, Jan 1994. "Folkmusik – en brygd." Texter om svensk folkmusik. Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm. (Tidigare publ. I Fataburen 1979)
 • Ling, Jan 2001. "Svensk folkmusik blir världsmusik." En intervju med Johan Hedin om hans väg från spelman till tonsättare. "Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman. Vasa.
 • Ljunggren, Petter, Bohman, Stefan & Karlsson, Henrik [2002]. Arbetets musik : visor – buller – skval. Stockholm: Carlsson. + CD.
 • Ludvigsson, Josefine 2008. Festivalernas Intåg : Korröfestivalen – en bordunstämmas resa genom festivaliseringen. [Elektronisk resurs] Växjö universitet/Institutionen för pedagogik. Kandidatuppsats.
 • Lundberg, Dan 2008. "Musiken och folket". Signums svenska kulturhistoria. Det moderna genombrottet. Red. Jakob Christensson. Stockholm: Signum.
 • Lundberg, Dan 2009. "Med änglarnas röst. Musik och religion – ett kärleksförhållande". Noterat 17. [Musik och religion]. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar 1996. Folkmusik i Sverige. Hedemora.
 • Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar 2005. Folkmusik i Sverige. 2., omarb. uppl. Hedemora: Gidlunds.
 • Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar 2002. Musiketnologi. En introduktion. Hedemora.
 • Lundberg, Dan, Malm, Krister & Ronström, Owe 2000. Musik, medier, mångkultur. Förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora. (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie; 93)
 • Lönnroth, Lars 2008 [1978]. Den dubbla scenen : Muntlig diktning från Eddan till ABBA. Stockholm: Prisma.
 • Mickelin, Ingrid 1972. Sång och musik i Estlands svenskbygder. Seminarieuppsats.
 • Musik och kultur. Red. Owe Ronström. Lund 1990. [Se även separata uppsatser]
 • Nilsson, Mats 1991. "-men sen då?" 15 intervjuer om folkmusik och dans och "Året 1990". (Rapporter Musikmuseet 1991; 3) Stockholm.
 • Nilsson, Pernilla 1991. "Det är som gräshoppssvirr och fågelsång." Rapport om folkmusiken, dess utövare, åhörare och Folkmusik- och dansåret sett genom pressens ögon. (Rapporter Musikmuseet 1991; 2) Stockholm.
 • Olander, Cheyenne 2008. Hejoppa hejopp! : En musiketnologisk studie av musikrepertoar och dess tradering inom lajvkulturen. [Elektronisk resurs] Växjö universitet/Institutionen för pedagogik. Kandidatuppsats.
 • Paulsson, Kajsa 1991. Rapport från Folkmusiktältet. (Rapporter/Musikmuseet 1991; 1)
 • Paulsson, Kajsa 1992. Folkmusiktältet 1990. Göteborgs universitet, Musikvetenskapliga institutionen. Uppsats för 80 p.
 • Paulsson, Kajsa 2006. Nu så ska du få höra : svenska musikfonogram för barn 1904-1980. Göteborgs universitet. Institutionen för kultur, estetik och medier. (Skrifter från Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet 81). Diss.
 • Ramsten, Märta 1982. Hartsa med brylcrème. Om tradition och folklorism i 50-talets folkmusik. (Meddelanden från svenskt visarkiv; 45) Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1991. "Upptecknat 1897 – inspelat 1984. Funderingar kring tradering och tolkning med utgångspunkt från Einar Övergaards folkmusiksamling." Sumlen 1989. (Även i Ramsten, Återklang.)
 • Ramsten, Märta 1992. Återklang. Svensk folkmusik i förändring 1950-1980. Göteborgs universitet, Musikvetenskapliga institutionen. Diss.
 • Ramsten, Märta 1994. "Folkmusikvågen." Musiken i Sverige IV. Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990. Red. Leif Jonsson & Hans Åstrand. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1994. "Radion och folkmusiken." Musiken i Sverige IV. Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990. Red. Leif Jonsson & Hans Åstrand. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 2002. "Folkets röst : perspektiv på ljudinspelningar". Saga och sed 2002.
 • Ramsten, Märta 2002. "New roles for sound archives with a focus on ethnomusicological sound recordings". Music archiving in the world : papers presented at the conference on the occasion of the 100th anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. Berlin.
 • Ramsten, Märta 2005. "’Genuint svenskt’ med folkmusikaliska förtecken". Folk och musik 2004-05. Vasa: Finlands svenska folkmusikinstitut. (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 36). S. 22-29.
 • Rehnberg, Mats 1981. Folkmusik i Sverige. Bibliografisk hjälpreda. Institutionen för folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms universitet.
 • Ronström, Owe 1989. "Nationell musik? Bondemusik? Om folkmusikbegreppet." Gimaint u Bänskt. Folkmusikens historia på Gotland. Av Bengt Arwidsson ... Visby 1989.
 • Ronström, Owe, Malm, Krister & Lundberg, Dan 1998. "Invandrares musiktraditioner i nordiska arkiv." Ur arkivens gömmor [Red. Ann-Mari Häggman]. (Folk och musik 1997/98) (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut; 24)
 • Saether, Eva 1984. Folkmusiken lever. Folkmusiken lever. Gammal dans och musikkultur i nya former. Riksföreningen för folkmusik och dans, Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Stockholm.
 • Schäfer, Joakim 1991. Musik och dans på nya villkor. Utvärdering av Folkmusik och dansåret 1990. Huvudrapport. (Musikmuseets skrifter; 19) Stockholm.
 • Sjöberg, Tommy 1995. Svensk folkmusik på fonogram. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats.
 • Sjögren, Pia-Karin 2008. ...folkmusikportalen.se : En mötespunkt på Internet? [Elektronisk resurs] Karlstads universitet/Institutionen Musikhögskolan Ingesund. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå.
 • STM online , nättidskrift utg. av Svenska samfundet för musikforskning, kan innehålla material med folkmusikanknytning.
 • Ternhag, Gunnar 1996. "Striden om estraden." Genklang. En vänskrift till Märta Ramstens 60-årsdag den 25 december 1996. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala.
 • Ternhag, Gunnar "Fonografinspelningar med svensk folkmusik." Noterat 6. Stockholm.
 • Ternhag, Gunnar 2002. "The introduction of the phonograph for documenting folk music in Sweden : a delayed history". Music archiving in the world : papers presented at the conference on the occasion of the 100th anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. S. [231]-236.
 • Ternhag, Gunnar 2005. "Folkmusik och identitet". Folk och musik 2004-05. Vasa: Finlands svenska folkmusikinstitut. (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 36).S. 15-21.
 • Ternhag, Gunnar 2006. "’Folkmusik är aldrig gubbmusik’ : Wilhelm Peterson-Berger och folkmusiken". Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare. Red. Bengt-Olof Engström et al. Möklinta: Gidlund. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie 105. S. [139]-156.
 • Texter om svensk folkmusik. Från Haeffner till Ling. Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm 1994. [se även separata uppsatser]
 • Turesson, Gunnar 1960-1992. Värmländska kulturtraditioner del 1-10. Stockholm. [se även separata delar]
 • van den Heuvelen Heuvel, Rian 2009. Folk- och världsmusik på kulturskolan – en intervjustudie med fem tvärflöjtlärare. [Elektronisk resurs] Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen. C-uppsats.
 • Wennerstrand, Anders 1998. Det nya folkets musik. En studie av några unga folkmusiker. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats.
 • Värnlund, Holger 1991. Folk, musik, dans. Situationer, samtal och analysansatser som uppföljning av Folkmusik- och dansåret 1990. (Rapporter från Musikmuseet 1991; 4) Stockholm.
 • Åkesson, Ingrid 2009. "Variation som röd tråd – en överblick". Halskov Hansen, Lene, Ressem Astrid & Åkesson, Ingrid (red.) Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Oslo: Novus forlag. (Norsk visearkivs skrifter 2) (Skrifter från Svenskt visarkiv 26) S. 5-21.
		
Svenskt visarkiv är en del av Statens musikverk

webmaster@musikverk.se