Öppettider: Tis-fre 12-16
Telefon: 08‑5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Besöksadr: Torsg. 19, Stockholm
till startsidan


				

Inflyttade traditioner och mångkultur

 • Becker Gruvstedt, Maria, Olsson, Bo Ingvar & Sæther, Eva 2000. World Music School. Musikundervisning i en mångkulturell skola. Malmö: Malmö Academy of Music.
 • Hammarlund, Anders 1990. "Från Gudstjänarnas berg till Folkets hus. Etnicitet, nationalism och musik bland assyrier/syrianer". Musik och Kultur. Red. Owe Ronström. Lund, Studentlitteratur.
 • Hammarlund, Anders 1993. Yeni sesler – nya stämmor. En väg till musiken i det turkiska Sverige. Stockholms universitet, Musikvetenskapliga institutionen. (Stockholms universitet. Studier i musikvetenskap 1).
 • Hammarlund, Anders 2006. "Arkiv för mångfald? Reflektioner kring ett nytt verksamhetsområde". Noterat 14. Stockholm, Svenskt visarkiv.
 • Hammarlund, Anders 2009. "Blå biljett till Kristianstad. Jona Schain, en judisk förebedjare i Skåne". Noterat 17. Stockholm, Svenskt visarkiv.
 • Hazell, Bo 2002. Resandefolket. Från tattare till traveller. Stockholm: Ordfront.
 • Hellberg, Jan 1999. Musikaliska möten. Om musikens plats i det mångkulturella Sverige. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien. Magisteruppsats. Stockholms universitet, Musikvetenskapliga institutionen.
 • Hermansson, Mats d 2003. From icon to identity. Scottish piping & drumming in Scandinavia. Göteborgs universitet, Institutionen för musik- och filmvetenskap. Diss.
 • Lundberg, Dan 1994. Persikoträdgårdarnas musik. En studie av modal improvisation i turkisk folk- och populärmusik baserad på improvisationer av Ziya Aytekin. Stockholm. Stockholms universitet, Musikvetenskapliga institutionen. (Stockholms universitet. Studier i musikvetenskap 3).
 • Lundberg, Dan (red) 1997. Musik i mångfalden. Tre musiketnologiska uppsatser om musik, mångfald och identitet. Stockholm :Kungl. Musikaliska akademien.
 • Lundberg, Dan, Malm, Krister, Ronström, Owe 2000. Musik, medier, mångkultur. Förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora: Gidlunds. (Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie 93).
 • Musik & mångkultur. Kartläggning av mångkulturområdet i Dalarnas och Gävleborgs län med fokus på folk- och världsmusik. Gävle: Musik Gävleborg 2006.
 • Rhedin, Marita 2004. "Man måste eftersträva att göra det som är rätt". Om mångkultur, kvinnor och musik. (Examensarbete (D-uppsats). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för musikvetenskap.
 • Suutari, Pekka 1996. "Defining minority identity in music. A study of Swedish-Finnish popular music in the dancehalls of Gothenburg". Finnish Society for Ethnomusicology. Conference 4 : 1995, Tampere. Popular music studies in seven acts. Eds. Tarja Hautamäki & Tarja Rautiainen. Tampere: Department of Folk Tradition.
 • Thorsén, Stig-Magnus 2005. "Musikhögskolornas makt och identitet". Frispel. Festskrift till Olle Edström. Red. Alf Björnberg et al. Göteborgs universitet. (Skrifter från Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet 80) S. 412-420.
 • Tiderman, Kalle 2002. Vägar till världsmusiken. Stockholm: Bilda.
		
Svenskt visarkiv är en del av Statens musikverk

webmaster@musikverk.se