Öppettider: Tis-fre 12-16
Telefon: 08‑5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Besöksadr: Torsg. 19, Stockholm
till startsidan


				

Spelmans- och speltraditioner

 • Ahlbäck, Gunnar 1980. Nyckelharpfolket. Om nyckelharprörelsen, en 1900- talsföreteelse. Historia och bakgrund, framväxt och utbredning. Stockholm.
 • Andersson, Axel 1996. Mina åttio år som spelman, 1916-1996. Sammanställning, redigering och notskrift: Leif Johansson. Stockholm.
 • Andersson, Nils [1994]. "Timas Hans Hansson, Dalbyn, Ore." Texter om svensk folkmusik. Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm. (Tidigare publicerad i Svenska låtar, Dalarna I, Sthlm 1922)
 • Andersson & Pettersson. Ett stycke sörmländsk spelmanshistoria skildrad av Lästringe Låtar. Red. Per-Ulf Allmo ... Södertälje 1986
 • Arvidsson, Alf 1990. "Almer Burstedts dröm." Musik och kultur. Red. Owe Ronström. Lund.
 • Arvidsson, Alf. I rollen som spelman… Uppsatser om svensk folkmusik. Onlinepublikation Svenskt visarkiv.
 • Berg, Jonas 1999. "Folkmusikens första början på Skansen och Skansens ordinarie spelmän 1891-1930." Noterat 6. Stockholm.
 • Bergström, Erik J 1980. Härjedalens spelmän och låtar. Östersund.
 • Berndt, Dagny 1996. "Skånespelmannen Carl-Eric Berndt." Sumlen 1994-95.
 • Björklund, Carl-Johan m fl 2007. Björklundslåtar. Göteborg.
 • Boman, Lars-Gunnar 1991. "Norrbottningar på Skansen – kring riksspelmansstämman 1910." Sumlen 1989.
 • Boström, Mathias 1997. Sökare med säckpipa. Om tre säckpipare av idag. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. D-uppsats.
 • Boström, Mathias 2002. "Olof Andersson som fonografanvändare – nytt ljus över vissa fonografinspelningar med svensk folkmusik." Noterat 10.
 • Deivert, Eva. "På vandring med fiolen: Om svensk folkmusik som identitetsskapare". I rollen som spelman… Uppsatser om svensk folkmusik. Red. Alf Arvidsson. [Elektronisk resurs] Onlinepublikation Svenskt visarkiv.
 • Eriksson, Jens Erik. "'Dom var långhåriga å dom spela med en frenesi…': om Skäggmanslaget i det tidiga 1970-talets folkmusikvåg" I rollen som spelman… Uppsatser om svensk folkmusik. Red. Alf Arvidsson. [Elektronisk resurs] Onlinepublikation Svenskt visarkiv.
 • Eriksson, Jens Erik 2006. Alsens spelmanslag : en studie kring repertoarbegreppet. Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier. D-uppsats.
 • Eriksson, Karin (1974-) 2004. Bland polskor, gånglåtar och valser. Hallands spelmansförbund och den halländska folkmusiken. Göteborgs universitet, Institutionen för musik- och filmvetenskap. Diss. (Skrifter från Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet, nr 79).
 • Eriksson, Karin (1974-) 2006. Gottfrid Fornanders folkmusiksamling i faksimilutgåva / presenterad och kommenterad. Göteborg: Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet.
 • Ermedahl, Gunnar 1980. "'Spelmannen stryker på violen up' Om spelmannen och hans musik." Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm. (Även på http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm )
 • Frisk, Mikael 2006. Klassiska violinister möter folkmusik – fokus på fotstamp och rytm. [Elektronisk resurs] Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö. Kandidatuppsats.
 • Gunnarsson, Ulrika 1999. "Biber och Näcken. En jämförelse mellan konstmusikens scordatura och folkmusikaliska omstämningar." Noterat 6. Stockholm.
 • Gustafsson, Magnus 1995. "Huru spelmännen blåste an så fermt att det skallade i omkringliggande byar. Om dans-, musik- och nöjestraditioner i Urshults socken." Urshults krönika 1995 (56)
 • Gustafsson, Magnus 1996. "Därnest spelmännerne med violer, säckpipa, hautbois och trumma. Något om en folklig trumtradition i Värend" Genklang. En vänskrift till Märta Ramstens 60-årsdag den 25 december 1996. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala. [Även publ. i Noterat 8.]
 • Gustafsson, Magnus 2000. Inledning i Småländsk musiktradition. Folkliga dansmelodier och ceremonistycken. Utgivna och kommenterade av Magnus Gustafsson. Växjö.
 • Gustafsson, Magnus 2005. Notbok efter Petter Dufva. Med notskrift av Bent Hansen och kommentarer av Magnus Gustafsson. Smålands spelmansförbund.
 • Hammarström, Eric. "Han slog sönder sin fiol när han träffat en spelman som var bättre – om organister och klockare som folkliga ceremoni- och dansspelmän". I rollen som spelman… Uppsatser om svensk folkmusik. Red. Alf Arvidsson. [Elektronisk resurs] Onlinepublikation Svenskt visarkiv.
 • Hammarström, Eric & Hammarström, Katarina 2006. "Sven Donat och Torsten Lackström. Två polskekompositörer identifierade". Noterat 14. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Jansson, Sven-Bertil 1988. "Nils Stålberg – Sveriges siste folkmusikupptecknare." Sumlen 1987.
 • 1986. Jernbergslåtar. [sammanställda av Anton Jernberg & Sven Ahlbäck.] Gävle.
 • Jersild, Margareta 1984. "K. P. Lefflers låtuppteckningar från Almunge." Sumlen 1984.
 • Jersild, Margareta 1988. "'Anteckningar efter Bondespelmän från Gestrikland' Låtuppteckningar av A. J. Wistrand." Sumlen 1987. (Även särtryck Svenskt visarkiv)
 • Jersild, Margareta 1990. "Några norrländska låtuppteckningar ur Richard Dybecks samlingar." Sumlen 1988.
 • Jersild, Margareta 1994. K.P. Leffler – i folkmusikbevarandets tjänst. (Arkiv för norrländsk hembygdsforskning XXVI) (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 13.) Härnösand/Stockholm.
 • Jersild, Margareta 1996. "P.J. Herou och hans notböcker." Noterat 3. Stockholm.
 • Jersild, Margareta 1997. "The Influence of Popular and Classical Music on Swedish Fiddlers' Repertoires." Historical Studies on Folk and Traditional Music. ICTM Study Group on Historical Sources of Folk Music. Conference Report, Copenhagen 24-28 April 1995. Ed. Doris Stockmann & Jens Henrik Koudal. Copenhagen: Danish Folklore Archives.
 • Johansson, Wictor [2004.] "Nordergutarnas spelmanslag. Om konstruktion av gotländsk folkmusiktradition". I rollen som spelman… Uppsatser om svensk folkmusik. Red. Alf Arvidsson. [Elektronisk resurs] Onlinepublikation Svenskt visarkiv.
 • Kåks, Helena 2006. "Hans Haglöf. Spelman bland bönder – en fråga om stor betydelse men låg status" Noterat 14. Stockholm.
 • Larsson, Maria 2000. "Qvinfolken äro spelmän". Genusaspekter på kvinnliga spelmän. Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier. Uppsats för 60 p i etnologi.
 • Larsson, Maria. "Qvinfolken äro spelmän: Genusaspekter på kvinnliga spelmän". I rollen som spelman… Uppsatser om svensk folkmusik. Red. Alf Arvidsson. [Elektronisk resurs] Onlinepublikation Svenskt visarkiv.
 • Lies, Mattias 2007. Vattenringar : En individstudie i folkmusikvågens efterdyningar. [Elektronisk resurs] Växjö universitet/Institutionen för pedagogik. Kandidatuppsats.
 • Ling, Jan & Ramsten, Märta 1985. "Gärdebylåten – en musikalisk in- och utvandrare." Sumlen 1984.
 • Ling, Jan & Ramsten, Märta 1990. "Tradition och förnyelse i svensk spelmanstradition. Leksandsspelet förr och nu." Musik och kultur. Red. Owe Ronström. Lund.
 • Ljungström, Hugo 1996. "Pelle Schenells okända schottis." Noterat 2. Stockholm.
 • Ljungström, Hugo 1996. "'Forsa gånglåt', 'Bjuråkers brudmarsch' – eller vad? Några studier kring en spelmanslåt." Sumlen 1994-95.
 • Mattsson, Hållbus Totte 2000. Framväxten av folkliga spelstilar på gitarr, mandola och bosoki i svensk låtspelartradition under 1980-talet. Uppsala universiet, Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats.
 • Müller, Michael 1995. "Karl Sporrs uppteckningar från Gästrikland med kommentarer av Michael Müller." Noterat 1. Stockholm.
 • Nyberg, Bo 1984. "Spelmannen Robert Enggrön på Stora Rågö." Sumlen 1984.
 • Nyberg, Bo 1997. "Dalarna som dragspelslandskap. En rapport från ett inventeringsprojekt 1994-95." Noterat 4. Stockholm.
 • Nyberg, Bo 1998. "Från Tri'pedans till Pas d'espagne – om källorna till estlandssvenskarnas musiktraditioner." Ur arkivens gömmor [Red. Ann-Mari Häggman]. (Folk och musik 1997/98) (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut; 24)
 • Nyberg, Bo 1999. "En guldgruva för Dalarnas folkmusik. Om folkmusikupptecknaren Karl Sporr." Dalarnas spelmansblad 1999; 2/3. Falun.
 • Odell, Susanne. "Lappspelmannen Renström: Konstruktionen av "Lappojken" i berättelser". I rollen som spelman… Uppsatser om svensk folkmusik. Red. Alf Arvidsson. [Elektronisk resurs] Onlinepublikation Svenskt visarkiv.
 • Olsson, Anders 2008. Hur övar en folkmusiker? : En undersökning av några folkmusikers syn på övande. [Elektronisk resurs] Karlstads universitet/Institutionen Musikhögskolan Ingesund. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå.
 • Olsson, John 1993. "Den svenska polskan. Ett försök att teckna dess historia och karaktär." Sumlen 1990/91.
 • Pettersson, Svante 1989. "Tre spelmansporträtt." Gimaint u Bänskt. Folkmusikens historia på Gotland. Av Bengt Arwidsson ... Visby
 • Persson, Sara 2003. Spelkvinnor - de nya spelmännen : om kvinnliga instrumentalister inom svensk och irländsk folkmusik. Örebro: Örebro universitet, Musikhögskolan. Examensarbete (C-uppsats) i musikpedagogik
 • Ramsten, Märta 1976. "Hurven. En polska och dess miljö." Sumlen 1976. (Även särtryck Svenskt visarkiv)
 • Ramsten, Märta 1979. "Pelle Fors-uppteckningar från 1888." Sumlen 1979.
 • Ramsten, Märta 1981. "Några värmländska folkmusikuppteckningar från förra seklet." Sumlen 1981. (Även särtryck Svenskt visarkiv)
 • Ramsten, Märta 1982. Einar Övergaards folkmusiksamling. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1987. "Hjort Anders berättar för Mats Rehnberg." Sumlen 1985.
 • Ramsten, Märta 1992. "De nya spelmännen. Trender och ideal i 70-talets spelmansmusik." i Återklang. Svensk folkmusik i förändring 1950-1980. Göteborgs universitet, Musikvetenskapliga institutionen. Diss.
 • Ramsten, Märta 1993. "Spelman i tiden. Om Anders Rosén och folkmusik." Folk och musik 1993.
 • Ramsten, Märta 1994. "Den organiserade spelmansrörelsen" Musiken i Sverige IV. Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990. Red. Leif Jonsson & Hans Åstrand. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1999. Inledning och kommentarer i Folkmusik i Leksand, Djura och Siljansnäs. Uppteckninar av Karl Sporr 1916-1947. Leksand.
 • Roempke, Ville 1980. "'Ett nyår för svensk folkmusik' Om spelmansrörelsen." Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm. (Även på http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm)
 • Roempke, Ville 1994. På spelmansfärd med Lapp-Nils. Östersund.
 • Roempke, Ville 1999. "Kappleik, marknadsliv och lekstuga." Noterat 6. Stockholm.
 • Sjöstedt, Torgny 1987. "Spelmanspojkarna från Göteborg." Sumlen 1986.
 • Spelmän i Dalarna. Red. Gunnar Ternhag. Falun 1979.
 • Spelmän spelmän. Uppsatser om kända svenska spelmän samlade och kommenterade av Gunnar Ternhag. Stockholm 1975.
 • Ett spelmansliv i ord och noter. Udd Axel Johansson (1900-1970). Redaktör Helena Kåks. Ingelsbo bygdegårds- och hembygdsförening. Hedemora 2000.
 • Stridh, Nina 2006. Klassiskt violinspel eller folkmusikaliskt fiolspel: ett tydliggörande av några av de interpretatoriska skillnaderna mellan klassiskt violinspel och folkmusikaliskt fiolspel. [Elektronisk resurs] Luleå: Luleå tekniska universitet/Musikhögskolan. C-uppsats.
 • Ternhag, Gunnar 1992. Hjort Anders Olsson – spelman, artist. Hedemora. Diss.
 • Wolf-Watz, Jan 2006. Röjås Jonas kosmos Boda. Umeå: h:ström Text & kultur i samverkan med Härnösands folkhögskola. + CD.
 • Wretblad, Tuva 2002. "Thore Härdelin d.ä. (1866-1945). En hälsingespelman – hans livsöde och betydelse för folkmusiken kring sekelskiftet 1900." Noterat 10.
 • Österholm, Cecilia 2004. Improvisation i folkmusik? En svensk folkmusiker improviserar : Mats Edén i Norafjälls. Uppsala univ., Musikvetenskapliga institutionen. C-uppsats.
		
Svenskt visarkiv är en del av Statens musikverk

webmaster@musikverk.se