Öppettider: Tis-fre 12-16
Telefon: 08‑5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Besöksadr: Torsg. 19, Stockholm
till startsidan


				

Instrument

 • Ahlbäck, Gunnar & Fredelius, Gunnar 1991. "Nyckelharpan i nytt ljus. En presentation av en ny typologi." Sumlen 1990/91.
 • Allmo, Per-Ulf 1985. Lirans hemligheter. En studie i nordisk instrumenthistoria. Stockholm.
 • Allmo, Per-Ulf 1990. Säckpipan i Norden. Stockholm.
 • Berglund, Håkan 1988. "Piglocka. Dragspelets införande och anpassning." Sumlen 1987.
 • Bohman, Stefan, Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar (red) 2007. Musikinstrument berättar. Instrumentforskning idag. Hedemora: Gidlund.
 • Bohman, Stefan 2007. "Vad kan dragspel säga oss? Om kulturanalys av musik och musikinstrument". Musikinstrument berättar. Instrumentforskning idag. Red. Bohman, Stefan, Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar Hedemora: Gidlund.
 • Boström, Mathias 1999. Nyckelharpan och nätet. Om sociala och elektroniska nätverk kring nyckelharpan. (Musik, medier, mångkultur; 4). Stockholm.
 • Dervall, Per 1999. Svensk säckpipa
 • Emsheimer, Ernst & Lund, Cajsa 1979. "Koskällan – magiska föreställningar och bruk kring ett klangredskap." Sumlen 1979. (Även publicerad i Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm 1994.)
 • Emsheimer, Ernst & Lund, Cajsa 1983. "En svensk benklarinett." Sumlen 1982.
 • Emsheimer, Ernst & Lund, Cajsa 1985. "Tollabössa och videpipa. Två traditionella folkliga ljudverktyg hos barn." Sumlen 1984.
 • Emsheimer, Ernst & Lund, Cajsa 1987. "Björnflockpipa och nässelpipa. Två traditionella folkliga blåsinstrument." Sumlen 1985.
 • Fredelius, Gunnar. Nyckelharpa Nyckelharpans forum
 • Gudmundson, Per 1988. "The bagpipe and its place, past and present, in Swedish folk music." Proceedings of the International Bagpipe Symposium, Uitgeverij 11 & 30 , pp. 79-94. The Hague.
 • Gudmundson, Per 1990. "Djäwuln’s blåsbeule. Om säckpipans uppgång, fall och återuppståndelse." Musik och kultur. Red. Owe Ronström. Lund.
 • Gällmo, Olle. Den svenska säckpipan
 • Johansson, Wictor 2005. "Ge folkinstrumentet en chans" – om 1960 års dragspelsdebatt. Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier. D-uppsats.
 • Kjellström, Birgit 1976. Dragspel. Om ett kärt och misskänt instrument. Stockholm.
 • Kjellström, Birgit 1980. "’Harpor, lurar, nyckelgijgor ... kärngar, drängiar, bönder, pijgor’ Om folkliga instrument." Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm. (Även på http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm )
 • Larsen, Holger 1980. "Vallhornstillverkning i Sverige." Sumlen 1980.
 • Larsen, Holger 1986. Mellan magi och musikakustik. Något om vallhornets hantering. (Rapporter Musikmuseet 1986; 2) Stockholm
 • Leffler, Karl Peter [1978]. Om nyckelharpospelet på Skansen. Anteckningar. Tobo. [Tidigare utgiven av Nordiska museet 1899]
 • Ling, Jan 1967. Nyckelharpan. Studier i ett folkligt musikinstrument. Stockholm.
 • Ling, Jan, Ahlbäck, Gunnar & Fredelius, Gunnar 1991. Nyckelharpan nu och då/The nyckelharpa. Present and past. Stockholm. [inkl. ljudkassett]
 • Lundberg, Dan 2007. "Nu blommar bjårsken! Återskapandet av ett folkmusikinstrument." Musikinstrument berättar. Instrumentforskning idag. Red. Bohman, Stefan, Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar Hedemora: Gidlund.
 • Lundberg, Dan 2007. "Bjårskpip in blossom. On the revitalization process of a folk music instrument." [Elektronisk resurs] STM Online Vol.10. 2007. (2007-10-01)
 • Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar (red) 2005. Studia Instrumentorum Musicae Popularis XV. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Norbeck, Henrik 1995. Tvärflöjter i svensk folkmusik. 3-poängsuppsats för "Folkmusik i Norden" vid Högskolan Falun/Borlänge
 • Nordin, Eva 1993. "Nyckelharpa – ett folkets instrument." Kulturrådet 1993; 6. Stockholm.
 • Nyberg, Bo 1993. C.J. Malmling. Dragspelsbyggare i Hedemora. (Dalarnas museums serie av småskrifter; 57) Falun.
 • Nyberg, Bo 1996. "Carl Fridberg, Gusselby – en svensk dragspelsbyggare." Noterat 2. Stockholm.
 • Nyberg, Bo 1998. "Flodinspelet." Dalarna 1998 (68).
 • Nyberg, Bo 2006. "Jonas Nylander. Finsnickare och gitarrbyggare i Bingsjö". Noterat 14. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Nyckelpersoner för nyckelharpans framväxt i Järfälla : en tradition byggs. Järfälla: Järfälla Nyckelharpsgille, 2005.
 • Rehnberg, Mats 1943. Säckpipan i Sverige. Stockholm
 • Ronström, Owe 1982. Säckpipan i Sverige.
 • Runberg, Per 1996. Mungigan i Sverige. Uppsala universitet, Institutionen för etnologi. C-uppsats.
 • Ternhag, Gunnar 1994. "Folkmusikens instrument i Sverige – om spel och forskning, var för sig och tillsammans." Folk och musik 1994. (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut; 15)
 • Ternhag, Gunnar & Boström, Mathias 1999. The Dissemination of the Nyckelharpa. The Ethnic and the non-Ethnic Ways.
 • Ternhag, Gunnar 2004. "Playing and handling bagpipes : two Swedish cases". Studia Instrumentorum Musicae Popularis XV. Stockholm. Svenskt visarkiv, 2005. Även i STM online 7 (2004).
 • Ternhag, Gunnar 2006. "The story of the Mora-harp : museumization and de-museumization". [Elektronisk resurs] STM Online 9 (2006).
 • Ternhag, Gunnar 2007. "Organologi : systematik, morfologi och kulturanalys". Musikinstrument berättar. Instrumentforskning idag. Red. Stefan Bohman, Dan Lundberg & Gunnar Ternhag. Hedemora: Gidlund.
 • Tärnström, Anne-Marie 1997. Nyckelharpan – en bibliografi
		
Svenskt visarkiv är en del av Statens musikverk

webmaster@musikverk.se