Öppettider: Tis-fre 12-16
Telefon: 08‑5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Besöksadr: Torsg. 19, Stockholm
till startsidan


				

Vokal folkmusik, visor i skillingtryck och äldre populärmusik

 • Ahlbäck, Sven 2003. "Traditionsbärare eller musikskapare?". De rosor och de blader (Svensk Folksång 3). Stavsudda: Udda toner.
 • Arvidsson, Alf 2008. "Kontextualiseringar av visböcker: ledtrådar och tolkningar". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien
 • Bohlin, Folke 1993. "Psalmsången i 1700-talets gudstjänst." Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810. Red. Leif Jonsson & Anna Ivarsdotter-Johnson. Stockholm.
 • Boström, Mathias et al, red. 2004. "Gamla psalmmelodier". En bok om folkliga koraler, insamling och forskning/A book about Swedish folk hymns, collection and research/Raamat rootsi rahvalikest koraalidest, nende kogumisest ja uuringutest. 2004. Redaktionsgrupp: Mathias Boström... . Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Boström, Mathias 2004. "Vistryck och inspelningsteknik. Möte mellan två medier för spridning av visor". Noterat 13. Stockholm: Svenskt visarkiv
 • Brolinsson, Per-Erik & Larsen Holger 1999. Fridavisornas musik. På spaning efter Birger Sjöbergs personstil.
 • Brolinson, Per-Erik & Larsen, Holger 2004. "Visor till nöjets estrader." Den populära svenska visan. Hedemora: Gidlunds. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 20)
 • Carlander Fredriksson, Lisbeth 1998. Arktisk klämsång. En undersökning av ett gammalt sångsätt. Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet. C-uppsats.
 • Carlander Fredriksson, Lisbeth 2000. Oj, så oskön sång! En undersökning av jojk och laestadiansk koralsång i Nordnorge. Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet. D-uppsats.
 • Chesnutt, Michael 1994. "Vissång och visböcker : om övergångssituationen på Färöarna under 1800-talet". Häggman, Ann-Mari red. Nordisk Vistradition : den episka visan. (NIF Rapporter nr. 8) (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 14). Vasa. S. 59-62.
 • Colbert, David W. 2002. "Songs in a Strange Land – a Swedish Immigrant's Book of Lyrics." Noterat 10.
 • Danielson, Eva 1979. "'Hufvudet att författa med och benen, när böckerna skola säljas' Om J. H. Chronwall, naturpoet, visförfattare och vandrande bokförsäljare." Sumlen 1979. Stockholm.
 • Danielson, Eva 1981. "'Visan författad, satt och gjuten af Chronwall'. Om Svenska Visförlaget och bröderna Chronwall." Sumlen 1981. Stockholm.
 • Danielson, Eva 1990. "Vackra Rosen. Porträtt av en gatusångare." Inte bara visor. Studier kring folklig diktning och musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 mars 1990. Red. kommitté Eva Danielson ... (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 11) Stockholm.
 • Danielson, Eva 1996. "Gatumusikanter i Stockholm." Noterat 3. Stockholm.
 • Danielson, Eva 1997. "Skillingtryck eller hur man säljer visor med mördande reklam." Föredrag. Visa i Värend. Nordiskt vissymposium 1993, Växjö. Stockholm.
 • Danielson, Eva 1999. "Ja må han leva." Noterat 7. Stockholm.
 • Danielson, Eva 2001. "De skönaste folkvisorna." Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman. Vasa.
 • Danielson, Eva 2005. "Du gamla du fria". Folk och musik 2004-05. Vasa: Finlands svenska folkmusikinstitut. (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 36). S. 57-67.
 • Danielson, Eva 2008. "Någonstans i Sverige. Några soldatvisböcker från beredskapstiden". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag.Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Danielson, Eva & Ramsten, Märta 1989. Skämtvisor från fem sekel. 50 folkliga skämtvisor med inledning och kommentarer. Stockholm. (Med ljudkassett.)
 • Danielson, Eva & Ramsten, Märta 1998. Räven raskar. En bok om våra sånglekar. Hedemora.
 • Edlund, Ann-Catrine 2008. "Visboken – en deltagare i flera skriftpraktiker". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag.Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien
 • Eriksson, Karin (1974-) & Lindberg, Boel 2008. "En ballad utan melodi är som en kropp utan själ : balladmelodierna i George Stephens manuskriptsamling". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press.
 • Eriksson, Karin (1974-) (red) 2009. "I fråst och i kålle", Texter från nordiskt balladmöte, Växjö universitet 2008 [Elektronisk resurs]
 • Espeland, Velle 2008. "Visefugger og slager bøker i Norge". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien
 • Gabrielsson, Alf & Johnson, Anna 1985. "Melodic motion in different vocal styles." Analytica. Stockholm.
 • Gunnarsson, Ulrika 2006. "Mäster Plut – mästersångaren från Västervik". Noterat 13. Stockholm: Svenskt visarkiv
 • Gunnarsson, Ulrika 2006. Häxgnägg och pärlband – en folklig sångskola. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Gustafsson, Magnus 1996. "I himmelen där är en stor glädje. Folklig vistradition i Astrid Lindgrens författarskap." Astrid Lindgren och folkdikten. Red. Per Gustavsson. Stockholm.
 • Gustafsson, Magnus 1997. "Visa i Värend – något om ett småländskt folklands historia och vistradition." Föredrag. Visa i Värend. Nordiskt vissymposium 1993, Växjö. Stockholm.
 • Gustafsson. Magnus 1991. "Esaias Tegnér: Fritiofs saga. Musik i omvandling. Om tillkomsten av 'Fritiofs saga' samt tonsättningar under av 1800-talet av den, främst av Bernhard Crusell, samt hur dessa spreds och förändrades i folktraditionen." Musikrevy 1991 (46; 4)
 • Gustafsson. Magnus 2008. "Det svenska balladmaterialet. En översikt med inriktning på typ och proviniens". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press. S. 225-244.
 • Halskov Hansen, Lene, Ressem Astrid & Åkesson, Ingrid (red.). Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Oslo: Novus forlag. (Norsk visearkivs skrifter 2) (Skrifter från Svenskt visarkiv 26)
 • Helan går. 150 visor till skålen. Samlade och kommenterade av Christina Mattsson. Hedemora 1989.
 • Hillbom, Gunnar 1993. "Celadonvisorna och folian." Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810. Red. Leif Jonsson & Anna Ivarsdotter-Johnson. Stockholm.
 • Hillbom, Gunnar 1993. "Gehörstradering och visparodik." Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810. Red. Leif Jonsson & Anna Ivarsdotter-Johnson. Stockholm.
 • Häggman, Ann-Mari 1990. "'Det var en baddare att kunna sjunga ... ' Svea Jansson berättar." Sumlen 1988.
 • Häggman, Ann-Mari 1992. Magdalena på källebro. En studie i finlandsvensk vistradition med utgångspunkt i visan om Maria Magdalena. Diss. Helsingfors.
 • Häggman, Ann-Mari 1994. "Balladen. En forskningstradition. Om Bengt R. Jonsson." Texter om svensk folkmusik. Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Häggman, Ann-Mari 1997. "Vad berättar visan om Maria Magdalena?" Föredrag. Visa i Värend. Nordiskt vissymposium 1993, Växjö. Stockholm.
 • Jansson, Sven-Bertil 1981. "Ellen Key och folkets visor." Sumlen 1981.
 • Jansson, Sven-Bertil 1983. "Ord är inga visor. Julius Bagges melodiuppteckningar efter Gustaf Ericsson i Härad." Sumlen 1983.
 • Jansson, Sven-Bertil 1996. "Gustaf Ericssons visor". Svenska landsmål och svenskt folkliv. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien. S. [19]-27.
 • Jansson, Sven-Bertil 1996. "Visan och dialekten." Noterat 3. Stockholm.
 • Jansson, Sven-Bertil 1999. "Radiolyssnarnas visor." Noterat 7. Stockholm.
 • Jansson, Sven-Bertil 1999. Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition. Stockholm.
 • Jansson, Sven-Bertil 2001. "Ballader, långa och korta. Om balladen, maskinen och människan." Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman. Vasa.
 • Jansson, Sven-Bertil 2002. "Ebbe Skammelsson och Tidö : om lokaliseringen av en medeltida ballad". Nya anteckningar om Rytterns socken : medeltidsstudier tillägnade Göran Dahlbäck. Ann Catherine Bonnier et al.; red. Olle Ferm et al. Västerås: Västmanlands läns museum.
 • Jansson, Sven-Bertil 2004. "Kolonivisor". Noterat 13. Stockholm: Svenskt visarkiv
 • Jansson, Sven-Bertil 2008. "’Behaglig röra"’ Den sjuke soldatens visböcker". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Jersild, Margareta 1976. "Om förhållanden mellan vokalt och instrumentalt i svensk folkmusik" STM 1976:2
 • Jersild, Margareta 1981. "Några av våra vanligaste 'folkvisor'." Sumlen 1981.
 • Jersild, Margareta 1987. "Om rytmiska/textmetriska formler i svenskspråkig ballad." Sumlen 1986.
 • Jersild, Margareta 1990. "Swedish Chorale Variants – Some Comments On the Relation Function-Text-Music." Probleme der Volksmusikforschung. Bericht über die 10. Arbeitstagung der 'Study Group for Analysis and Systematization of Folk Music' im 'International Council for Traditional Music' vom 17. bis 22. Mai 1987 in Freiburg i. Br. Hrsg. Hartmut Braun. Bern.
 • Jersild, Margareta 1990. "Tre östgötasångerskor och deras ballader." Inte bara visor. Studier kring folklig diktning och musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 mars 1990. Red. kommitté Eva Danielson ... (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 11) Stockholm.
 • Jersild, Margareta 1993. "Melodiangivelserna som källa till musiken." Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810. Red. Leif Jonsson & Anna Ivarsdotter-Johnson. Stockholm.
 • Jersild, Margareta 1993. "Spridningsvägarna." Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810. Red. Leif Jonsson & Anna Ivarsdotter-Johnson. Stockholm.
 • Jersild, Margareta 1994. "Melodiforskningens läge och uppgifter" Nordisk vistradition. Den episka visan Utg. Ann-Mari Häggman. (Finlands svenska folkmusikinstitut 14). Ekenäs.
 • Jersild, Margareta 1994. "The Scandinavian Ballad. Its Sources, Distribution and Living Traditions." Historische Volksmusikforschung. Studiengruppe zur Erforschung historischer Volksmusikquellen im ICTM. Beiträge der 10. Arbeitstagung in Göttingen 1991. Hrsg. Doris Stockmann & Annette Erler. Göttingen.
 • Jersild, Margareta 1997. "Julvisor i skillingtryck." Noterat 5. Stockholm.
 • Jersild, Margareta 1999. "Hurra min båj, hurra! Några medeltidsballader som gått till sjöss." Noterat 7. Stockholm.
 • Jersild, Margareta 2001. "'Allt hvad folket i bygden sjöng' Jämtländska visuppteckningar av Erik Olsson (Äcke)." En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 15) Stockholm.
 • Jersild, Margareta 2002. "Strofvariationer i balladmelodierna." Noterat 10.
 • Jersild, Margareta 2004. "Folkliga koraler : en genreöversikt". " Gamla psalmmelodier" : en bok om folkliga koraler, insamling och forskning. Red. Mathias Boström et al. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Jersild, Margareta 2004. "Krånglig och belastad med krumelurer : en psalmodiformel med folkliga variationer". " Gamla psalmmelodier" : en bok om folkliga koraler, insamling och forskning. Red. Mathias Boström et al. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Jersild, Margareta 2005. "Ballader i skillingtryck – om interaktion mellan tryckt text och muntligt traderad melodi." Noterat 13. Stockholm: Svenskt visarkiv
 • Jersild, Margareta 2006. "Swedish traditional singing". Spiritual folk singing : Nordic and Baltic protestant traditions. Ed. Kirsten Sass Bak & Svend Nielsen. København: Kragen.
 • Jersild, Margareta 2008. "’Wersar författade på Kongsholm och Jacobsberg’. Jacob Gravéers versifierade dagbok från 1760-talets sällskapsliv". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Jersild, Margareta 2009. "Frasen som formel – spår av en gammal variationsteknik?". Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Halskov Hansen, Lene, Ressem Astrid & Åkesson, Ingrid (red.) Oslo: Novus forlag. (Norsk visearkivs skrifter 2) (Skrifter från Svenskt visarkiv 26) S. 181-196.
 • Jersild, Margareta & Ramsten, Märta 1988. "Grundpuls och lågt röstläge – två parametrar i folkligt sångsätt." Sumlen 1987.
 • Jersild, Margareta & Ramsten, Märta 1993. "Folkliga vokaltraditioner." Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810. Red. Leif Jonsson & Anna Ivarsdotter-Johnson. Stockholm.
 • Jersild, Margareta & Åkesson, Ingrid 2000. Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken. Hedemora. (Inkl. cd-skiva.)
 • Johnson, Anna 1980. "'Sången i skogen – skogen i sången' Om fäbodarnas musik." Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm. (Även på http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm )
 • Johnson, Anna 1986. Sången i skogen. Studier kring den svenska fäbodmusiken. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. Diss.
 • Jonsson, Bengt R. & Jersild, Margareta 1963. Svenska visor. En vägledning för studiecirklar. Även på http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm
 • Jonsson, Bengt R (red) 1993. The Stockholm Ballad Conference 1991 : proceedings of the 21st International Ballad Conference, August 19-22, 1991. Stockholm: Svenskt visarkiv. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 12)
 • Jonsson, Bengt R. 2001. "Visa och folkvisa. Några terminologiska skisser." Noterat 9. (Tidigare publ. i Visa och visforskning Helsingfors 1974)
 • Joons, Sofia 2004. "Svenskhetens, trons och koralernas återkomst i Estland." "Gamla psalmmelodier". En bok om folkliga koraler, insamling och forskning. Red. Mathias Boström m.fl. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Kjellgren, Lennart 1980. "Skilda synpunkter på folklig vistradition. Axplock ur Jan Fridegårds och Frans G. Bengtssons författarskap." Sumlen 1980.
 • Kjellgren, Lennart 1987. "'Så fort något av intresse händer så utkommer i regeln en visa därom'. Om Nils Lindström och Malmö Visförlag." Sumlen 1985. Stockholm.
 • Kjellgren, Lennart 1996. "Folkliga visor flutna ur en bondepenna." Sumlen 1994-95.
 • Klintberg, Bengt af 1996. "Skvallerbytta bing bång. Några ord om en klassiker i barntraditionen." Genklang. En vänskrift till Märta Ramstens 60-årsdag den 25 december 1996. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala.
 • Klintberg, Bengt af & Mattsson, Christina 1990. "Den fula visans historia." Fula visboken Stockholm.
 • Kollberg, Py 2000. Stor musik i litet format. Om äldre folkliga småvisor i vår senmoderna samtid. Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier. Uppsats för 60 p i etnologi.
 • Kollberg, Py 2001. Talet om sången. Folksångens utövare i förhandling med föreställningar kring en musikgenre. Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier. D-uppsats i etnologi.
 • Kollberg, Py & Hellman, Anna-Karin 1998. Sjunger sjunger med stor fröjd. En resa i flerstämmig sång. Kgl. Musikhögskolan, uppsats. Stockholm.
 • Kvinnors musik. Eva Öhrström, Märta Ramsten m.fl. Stockholm 1989.
 • Kyhlberg, Kerstin 1989. "Dagmar Larsson – vissångerska från Havdhem." Gimaint u Bänskt. Folkmusikens historia på Gotland. Av Bengt Arwidsson ... Visby.
 • Ling, Jan 1987. "Balladmelodierna – improviserade eller komponerade?" Sumlen 1986.
 • Ludvigson, Emma 2009. Från åkerbruk och fäboddrift : Den svenska vokala folkmusiken nu och då, har sångsättet förändrats? Karlstads universitet/Institutionen Musikhögskolan Ingesund. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå.
 • Lövgren, Oscar 1980. "Härs och tvärs genom psalm, sång och visa." Sumlen 1980.
 • Magnusson, Gjert 2001. Martin Martinsson. 1. Traditionsbärare från Svineviken , Orust. 2. En traditionsbärares källor. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan, uppsats för kursen Folkmusik i Norden.
 • Martinsson, Bengt 1990. "'Får vi komma in och sjunga julvisan?' Om seden att gå med stjärnan i Ängesbyn." Sumlen 1988.
 • Massengale, James 1993. "Visrepertoaren." Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810. Red. Leif Jonsson & Anna Ivarsdotter-Johnson. Stockholm.
 • Mattsson, Christina 2001. "Några Bellmansvisors vägar i folktraditionen". Sångens poetik. Red. Ann-Mari Häggman, Lars Huldén. Vasa: Finlands svenska folkmusikinstitut, 2001. (Folk och musik 2001) (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 30). S. 77-99
 • Mattsson, Christina 2001. "Visor till bords. Sångbladens historia sammanfattad av Christina Mattsson." Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman. Vasa.
 • Mattsson, Christina 2002. Från Helan till Lilla Manasse. Den svenska snapsvisans historia. Stockholm.
 • Den medeltida balladen. En orientering och kommentarer till Sveriges Radios inspelningar. Red. Matts Arnberg. Stockholm 1962.
 • Nordisk vistradition. Den episka visan. Red. Ann-Mari Häggman, Birgitta Eklund, Synnöve Svanström. Åbo 1994.
 • Mossberg, Frans 2002. Visans kontinuum. Ord, röst och musik. Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst. Lunds universitet, Institutionen för konst- och musikvetenskap. Diss.
 • Nordström, Annika 1991. En visa vill jag sjunga som är alldeles ny : studier i nidvisor. Göteborgs univ., Etnologiska institutionen. C-uppsats.
 • Nordström, Annika 1995. "Hitta visorna i vår tid! – dokumentationsprojekt på 1990-talet." Folk och musik 1995. (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut; 18)
 • Nordström, Annika 1995. "'Jag måste bliva sjöman vid marinen...' Bohuslänska mäns handskrivna visböcker från flottan 1915 – 1945." Noterat 1. Stockholm.
 • Nordström, Annika 1996. "'Våre beddar' (Våra bitar). Lokal vissång i 1990-talets Bohuslän." Genklang. En vänskrift till Märta Ramstens 60-årsdag den 25 december 1996. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala.
 • Nordström, Annika 2000. "'Den lille röe skomakarn i Haga'. Alfred Lidholms skillingtryck från Göteborg 1885-1910." Noterat 8. Stockholm.
 • Nordström, Annika 2002. Syskonen Svensson. Sångerna och livet – en folklig repertoar i 1900-talets Göteborg. Göteborgs universitet, Etnologiska institutionen. (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige 39) Diss.
 • Nordström, Annika 2008. "’Vi har tagit den till oss’. Handskrivna visböcker och levnadsberättelser". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Noreland, Elias 2001. Vad sjöng folk på Orust? En studie av Martin Martinsson och hans folkviserepertoar. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats.
 • Olofsson, Tommy 2008. "Den magstarka käringgen. Om roliga medeltidsballader". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press.
 • Paulsson, Kajsa 2005. "Bland skillingtrycksvisor och barnschlagrar. Margareta Kjellberg som vissångerska och grammofonartist." Frispel. Festskrift till Olle Edström. Red. Alf Björnberg m.fl Göteborgs universitet, Institutionen för kultur, estetik och medier.
 • Ramsten, Märta 1980. "'Jag vet så dejlig en ros'. Om folklig vissång." Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm. (Även på http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm )
 • Ramsten, Märta 1982. "Unnarydsbornas visor år 1874." Södra Unnaryd- Jälluntoftas fornminnes- och hembygdsförenings årsskrift 1982.
 • Ramsten, Märta 1987. "Med rötter i medeltiden – mönster och ideal hos 1960- och 1970-talens balladsångare." Sumlen 1986.
 • Ramsten, Märta 1992. "Martin Martinsson – folkmusikidol och scenartist. Studier i en samtida 'traditionsbärarkarriär'." Återklang. Svensk folkmusik i förändring 1950-1980. Göteborgs universitet, Musikvetenskapliga institutionen. Diss.
 • Ramsten, Märta 1996. "Funderingar kring repertoarbegreppet. En kommentar till Gunnar Ternhags artikel." Noterat 2. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1997. "'Folkvisan' i ljudmedia." Föredrag. Visa i Värend. Nordiskt vissymposium 1993, Växjö. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 2004. "Bröderna Björkman. Länkar till 1700-talets folkliga melodiflora" Noterat 13. Stockholm: Svenskt visarkiv
 • Ramsten, Märta 2005. "Ur informantens perspektiv". Ressem, Astrid Nora m.fl. red.: Balladar & Blue Hawaii : Folkloristiske og musikkvitskaplege studiar tileigna Velle Espeland i høve 60-årsdagen 6.juli 2005. Oslo: Novus Forlag. S. 81-89.
 • Ramsten, Märta 2008. "Handskrivna visböcker : bruk och repertoar". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Roempke, Ville 1996. "'Svenska sången har mycket tystnat'." Genklang. En vänskrift till Märta Ramstens 60-årsdag den 25 december 1996. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala.
 • Rosenberg, Susanne 1986. Lisa Boudrés sångliga och melodiska gestaltning i tre visor. En analys av ett folkligt sångsätt. Stockholms universitet, Institutionen för musikvetenskap. 60 p-uppsats.
 • Rosenberg, Susanne 1994. Med blåtoner och krus. Ett kompendium om äldre folklig sång i Sverige. Stockholm.
 • Rosenberg, Susanne 1997. "Den folkliga sången i nya sammanhang – skärningspunkt mellan tradition och förnyelse." Föredrag. Visa i Värend. Nordiskt vissymposium 1993, Växjö. Stockholm.
 • Rosenberg, Susanne 2004. "’Jag har lite svårt för Jesus, men Gud går bra’. Att sjunga folkliga koraler idag." ’Gamla psalmmelodier’. En bok om folkliga koraler, insamling och forskning. Redaktionsgrupp: Mathias Boström... . Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Rosenberg, Susanne 2007. Kulning – musiken och tekniken. (Svensk folksång 1). Stavsudda: Udda toner. Cd-bilaga.
 • Rosenberg, Susanne 2008. "’En utsmyckning av oändligheten runt omkring’. På jakt efter kulningens dragläge". Noterat 16. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Rosenberg, Susanne 2009. "All förnimmelse äger rum i tiden : i huvudet på en folksångerska i det konstnärliga arbetet med fyra ballader inför konserten ReBoot/OmStart". "I fråst och i kålle", Texter från nordiskt balladmöte, Växjö universitet 2008. [Elektronisk resurs]
 • Rosenberg, Susanne 2009. "Variation – ett sätt att tänka. Om några sångares variation och analysmetoder för att undersöka denna". Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Halskov Hansen, Lene, Ressem Astrid & Åkesson, Ingrid (red.) Oslo: Novus forlag. (Norsk visearkivs skrifter 2) (Skrifter från Svenskt visarkiv 26) S. 157-180.
 • Saarela-Portin, Désirée 2010. Trall – instrumentet i den folkliga sången. Examensarbete i musikpedagogik/Folkmusik, Jakobstad. Opublicerad pdf.
 • Selander, Marie 1997. "Att sjunga en enkel folkvisa... några tankar om folkligt sångsätt." Föredrag. Visa i Värend. Nordiskt vissymposium 1993, Växjö. Stockholm.
 • Sjöberg, Tommy 2004. "’Svenska folkvisor och danslekar samlade i Östergötland af P. Johansson, Kronolänsman, Berg’ : med inledning och kommentar". Noterat 12. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Strand, Karin 1999. "’Den lilla röda stugan invid grinden’ : om nostalgins böjningsmönster i Snoddas' repertoar". Kulturella perspektiv 1999 (8:2), s. [10]-22.
 • Strand, Karin 2000. "Illusionsindustri eller folkpoesi? : schlagertexten i ett dubbelt perspektiv". Populära fiktioner. Red. Kjell Jonsson & Anders Öhman. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion.
 • Strand, Karin 2003. Känsliga bitar : text- och kontextstudier i sentimental populärsång. Skellefteå: Ord & visor. Diss.
 • Strand, Karin 2007. "Sirenen i etervågorna : mikrofonsång, genus och förförelse i radions barndom". Noterat 15, s. 11-25. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Strand, Karin 2008. "På pränt och mellan raderna. Perspektiv på en handskriven ’schlagerbok’". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Strinnholm Lagergren, Karin 2009. "Sankta Katarina och Liten Karin – eller inga ballader sjöngs någonsin i Florens" "I fråst och i kålle", Texter från nordiskt balladmöte, Växjö universitet 2008. [Elektronisk resurs]
 • Sundberg, Johan 1991. "Tra-la-la eller da-ba-da? – stavelseval vid spontantextad sång." Sumlen 1989. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Sundqvist, Rudolf. Malungsformer av La Folia – Sinclairsvisan.
 • Tellenbach Uttman, Magdalena 2002. Eine Untersuchung der Teiltonspektren bei Kulning- und Lockruftechniken anhand von Beispielen aus Schweden und Finnland. STM-Online Vol. 5. 2002.
 • Ternhag, Gunnar 1985. Kommentar i Folkliga koraler sammanställda av Anders Lindström och Gunnar Ternhag. Älvsjö.
 • Ternhag, Gunnar 1996. "Vad sjöng Agnes Rothman? Några funderingar kring en vissångerskas repertoar." Noterat 2. Stockholm.
 • Ternhag, Gunnar 1997. "Vad säger Daniel Hanssons visbok?" Noterat 4. Stockholm.
 • Ternhag, Gunnar 2001. "'Jag har varit både självständig och slav inför mina visor.' Några anteckningar om Hugo Alfvéns folkvisearrangemeng." Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman. Vasa.
 • Ternhag, Gunnar (red.) 2008. Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Ternhag, Gunnar 2008. "Samlade visor – en inledning". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Ternhag, Gunnar 2008. "’Ett lejon var jag på Norrbro’. Soldaten Örn skriver om sin plats". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Toft, Karin 2005. Guldkorn. Folklig sång i nutida gehörstradition. Göteborgs universitet, Etnologiska institutionen. C-uppsats.
 • Turesson, Gunnar 1966. Värmländska kulturtraditioner 4. Gamla vaggvisor. Stockholm.
 • Vejvi, Katarina 1995. "Fru Angel och Halta-Cajsa : två anonyma vissångerskor och informanter i 1800-talets Småland". Kronobergskvinnor Red. Marianne Nicklasson, Lars Thor. Växjö: Kronobergs läns hembygdsförbund i samarbete med Smålands museum. (Kronobergsboken 1995) S. 80-98.
 • Visa i Värend. Föredrag från Nordiskt vissymposium i Växjö 1993. Utgiven av Svenskt visarkiv i samarbete med Rikskonserter ... . Red. Märta Ramsten & Lena Roth. Stockholm. [se även separata uppsatser]
 • Vissel, Anu 2004. "Cyrillus Kreek – folkmusikinsamlaren." "Gamla psalmmelodier". En bok om folkliga koraler, insamling och forskning. Red. Mathias Boström m.fl. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Wentz-Janacek, Elisabet 2010. "Skapande människor – ett regionalt apropå". Hymnologi 2010:1-2. Løgumkloster. S. 61-70.
 • Westberg, Julia 2008. Längs en och samma grusväg. En studie om författarna till några handskrivna sångböcker från sekelskiftet 1900. [Elektronisk resurs] Musikhögskolan i Malmö, kandidatuppsats.
 • Åkesson, Ingrid 1996. "Folklig koralsång. Karin, Katarina, Hanna och andra. Presentation av en pilotstudie." Noterat 2. Stockholm.
 • Åkesson, Ingrid 1996. "Folklig vissång idag – gehörstradition i nya former" Noterat 3. Stockholm.
 • Åkesson, Ingrid 1999. Individuellt, lokalt eller allmänt folkmusikaliskt? Sångstil och variation i folkliga koraler hos tre sångare från Gammalsvenskby. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats.
 • Åkesson, Ingrid 2001. "Folkliga svenska koralmelodier i österled." En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 15) Stockholm.
 • Åkesson, Ingrid 2003. "Norska stev. En småskalig men rik visform." Noterat 11. Stockholm: Svenskt visarkiv. S. 57-71.
 • Åkesson, Ingrid 2004. "’Nu sjunga de ej så vackra och sorgliga melodier som förr'. Något om de folkliga koralernas sångare, repertoar och melodier." "Gamla psalmmelodier". En bok om folkliga koraler, insamling och forskning. Redaktionsgrupp: Mathias Boström... . Stockholm: Svenskt visarkiv. S. 105-121.
 • Åkesson, Ingrid 2005. "Homogenisering och pussel. Medeltidsballader i nutidsdräkt". Noterat 13. Stockholm: Svenskt visarkiv. S. 63-77.
 • Åkesson, Ingrid 2006. "Re-creation, re-shaping, and renewal among contemporary Swedish folk singers. Attitudes toward ‘tradition’ in vocal folk music revitalization". [Elektronisk resurs] STM online vol. 9 2006.
 • Åkesson, Ingrid 2007. Med rösten som instrument : Perspektiv på nutida vokal folkmusik. (Svenskt visarkivs handlingar; 5) Stockholm: Svenskt visarkiv. Diss. Cd-bilaga.
 • Åkesson, Ingrid 2009. "Så varliga genom lunden med henne". Återskapande, omskapande och nyskapande i nutida och äldre balladsång". Plenarföredrag "I fråst och i kålle", Texter från nordiskt balladmöte, Växjö universitet 2008. [Elektronisk resurs]
 • Åkesson, Ingrid 2009. "Variation som röd tråd – en överblick". Halskov Hansen, Lene, Ressem Astrid & Åkesson, Ingrid (red.) Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Oslo: Novus forlag. (Norsk visearkivs skrifter 2) (Skrifter från Svenskt visarkiv 26) S. 5-21.
		
Svenskt visarkiv är en del av Statens musikverk

webmaster@musikverk.se