Öppettider: Tis-fre 12-16
Telefon: 08‑5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Besöksadr: Torsg. 19, Stockholm
till startsidan


				

Folkmusik – historia och dokumentation

 • Ahlbäck, Sven 2010. "Svenska låtar som musikalisk källa" Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 178-188.
 • Aksdal, Bjørn 2010. "Fra underjordisk musikk til nasjonale korpusverk. Innsamling og publisering av folkemusikk i Norge gjennom 300 år". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 114-124.
 • Andersson, Greger 1993. "Växelspelet mellan stad och landsbygd." Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810. Red. Leif Jonsson & Anna Ivarsdotter-Johnson. Stockholm.
 • Andersson, Greger 1994. "Stadskulturens musik." Musiken i Sverige I. Från forntid till stormaktstidens slut 1720. Red. Leif Jonsson, Ann-Marie Nilsson, Greger Andersson. Stockholm.
 • Andersson, Greger 1994. "En musikalisk smältdegel." Musiken i Sverige I. Från forntid till stormaktstidens slut 1720. Red. Leif Jonsson, Ann-Marie Nilsson, Greger Andersson. Stockholm.
 • Arwidsson, Bengt 1989. "Folkmusikens historia på Gotland." Gimaint u Bänskt. Folkmusikens historia på Gotland. Av Bengt Arwidsson ... Visby.
 • Boström, Mathias 2006. "Folkmusikkommissionens verksamhet och arkiv : en översikt och vägledning" [Elektronisk resurs] Dokumenterat : bulletin från Statens musikbibliotek. 37. Stockholm: Statens musikbibliotek.
 • Boström, Mathias 2010. "100 år med Folkmusikkommissionen. Översikt och vägledning". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 13-38.
 • Boström, Mathias, Lundberg, Dan & Ramsten, Märta (red) 2010. Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv.
 • Dybeck, Richard [1994]. "Föredrag uppläst vid Aftonunderhållningen med nordisk folkmusik i Stockholm d. 9 mars 1861. Jämte programmet." Texter om svensk folkmusik. Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm. (Tidigare publicerad i Runa 1865)
 • Eriksson, Karin (1974-) 2008. "George Stephens. Samlare, fornforskare och skandinavist". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press. S.29-72.
 • Eriksson, Karin (1974-) 2008. "En bortglömd manuskriptsamling. George Stephens efterlämnade uppteckningar". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press. S. 189-224.
 • Erntell, Rebecka 2007. "Varder lekare sårad..." : Musik, politik och ideologi i tidigmedeltidens Norden. [Elektronisk resurs] Lunds universitet/Historisk arkeologi. Magisteruppsats.
 • Fjellström, Phebe 1981. Väckelsen, folkmusiken och folkrörelserna. (Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie C Folkminnen och folkliv; 1). Umeå.
 • Gustafsson, Magnus 2006. Jag begynte med passionerad iver att samla. En studie i småländskt musiksamlande under 350 år med inriktning på upptecknare, meddelare och innehåll. Växjö universitet, Institutionen för pedagogik, Musikvetenskap. D-uppsats.
 • Gustafsson, Magnus 2008. "’En värld för sig sjelf’ : några huvudlinjer i småländskt vis- och balladsamlande". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press. S. 377-420.
 • Gustafsson, Magnus 2010. "Ett golvdrag, en såg, ett valshus och ett harem. Folkmusiken i Växjö" Från Sigfridsmässa till The Ark : Musiken i Växjö. Lindberg, Boel & Gustafssson, Magnus (red).Växjö kommun, Smålands musikarkiv, Musik i Syd.
 • Gustafsson, Magnus 2010. "’Om tio år äga vi kanske tusen varianter’. Några reflektioner kring Folkmusikkommissionen, polskaforskningen och variantproblematiken". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 189-206.
 • Heintz, Veslemöy 2010. "Intet land i världen äger en sådan rikedom på folkmelodier som Sverige’. Om Folkmusikkommissionen i pressen". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 62-68.
 • Helenius-Öberg, Eva 1994. "Kyrkans bild av den profana musiken." Musiken i Sverige I. Från forntid till stormaktstidens slut 1720. Red. Leif Jonsson, Ann-Marie Nilsson, Greger Andersson. Stockholm.
 • Ivarsdotter-Johnson, Anna 1992. "Upptäckten av folkmusiken." Musiken i Sverige III. Den nationella identiteten 1810-1920. Red. Leif Jonsson & Martin Tegen. Stockholm.
 • Ivarsdotter-Johnson, Anna & Ramsten, Märta 1992. "Folkmusiken som nationell och provinsiell symbol." Musiken i Sverige III. Den nationella identiteten 1810-1920. Red. Leif Jonsson & Martin Tegen. Stockholm.
 • Ivarsdotter-Johnson, Anna 1994. "Folkmusiken förs upp på konsertestraden." "Hemländsk hundraårig sång" Red. Henrik Karlsson (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie; 77) Stockholm.
 • Jansson, Sven-Bertil 2007. "Vad hörde Albertus? : om målaren och folkdikten". Den mångsidige målaren : vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld : föredrag från ett symposium vid Stockholms universitet oktober 2005. Red. Jan Öberg, Erika Kihlman och Pia Melin. Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia. S. 81-91.
 • Jonsson, Bengt R. 1994. "Ur Svensk balladtradition I." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Karlsson, Bente 2008. "Från individ till kollektivt minne. Om dokumentationen av dragspelaren Gunnar Molthon". Noterat 16. Stockholm, Svenskt visarkiv.
 • Kjellberg, Erik 2010. "Jazz på svenska" Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 148-163.
 • Kölar, Anu 2004. "Cyrillus Kreek och estlandssvenskarnas musik." "Gamla psalmmelodier". En bok om folkliga koraler, insamling och forskning. Red. Mathias Boström m.fl. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Ling, Jan 1980. "’Upp, bröder, kring bildningens fana’. Om folkmusikens historia och ideologi." Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm. (Även på http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm )
 • Ling, Jan 2010. "I Olof Anderssons närhet" Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 39-44.
 • Lundberg, Dan 1998. "Folk music. From village greens to concert platforms" Music in Sweden Göran Bergendal m fl. Ed. Susanne Concha Emmrich & Lena Roth. Stockholm.
 • Lundberg, Dan 2010. "Folkmusik – en definitionsfråga". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 225-238.
 • Lundberg, Mattias 2010. "Bruket av Folkmusikkommissionens melodiuppteckningar i den svenska konstmusiken under 1900-talet". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 131-147.
 • Nilsson, Ann-Marie 1994. "Bland lekare och spelmän." Musiken i Sverige I. Från forntid till stormaktstidens slut 1720. Red. Leif Jonsson, Ann-Marie Nilsson, Greger Andersson. Stockholm.
 • Nilsson, Ann-Marie 1994. "Musik utanför kyrkomurarna." Musiken i Sverige I. Från forntid till stormaktstidens slut 1720. Red. Leif Jonsson, Ann-Marie Nilsson, Greger Andersson. Stockholm.
 • Nyqvist, Niklas 2007. Från bondson till folkmusikikon. Otto Andersson och formandet av "finlandssvensk folkmusk". Åbo: Åbo akademis förlag.
 • Nyqvist, Niklas 2010. "Folkmusikkommissionen som inspirationskälla i Svenskfinland". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 125-130.
 • Ramsten, Märta 1992. "Folkligt musicerande." Musiken i Sverige III. Den nationella identiteten 1810-1920. Red. Leif Jonsson & Martin Tegen. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1993. "Musik och dans." Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810. Red. Leif Jonsson & Anna Ivarsdotter-Johnson. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1993. "Här dansar tiljan under roten. Mandelgrens anteckningar om folklig musik och dans i Skåne." Mandelgren i Skåne II. Lund.
 • Ramsten, Märta 1994. "Ur forntida djup stige svenskmanna sång." Hemländsk hundraårig sång. 1800-talet och det nationella. Föredrag och musikanalyser presenterade vid ett symposium i Göteborg maj 1993. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1995. "’Håll upp att röra i gammal urmusik’. Några anteckningar om Strindberg och folkmusiken." Noterat 1. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1998. "Sångleken som uppfostringsmedel och nationell symbol". Kring 1900. Red. Sten Åke Nilsson & Louise Vinge. Gyllenstiernska Krappeupstiftelsen. (Symposier på Krapperups borg 4)
 • Ramsten, Märta & Ternhag, Gunnar 2006. Anders Zorn och musiken. Mora, Zornsamlingarna.
 • Ramsten, Märta 2010. "’Det övriga Sverige tycks vara ett annex till Skåne!’. Samtida insamlares förhållande till Folkmusikkommissionen". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv.
 • Riben, Hans 2010. "’Amanuensen har lagt upp ett register över polskemelodier’. Om Olof Anderssons arbete vid Musikhistoriska museet". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 45-52.
 • Roempke, Ville 2010. "I spåren av Nils Andersson. Erfarenheter från Jämtlandsspelmän". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 53-61.
 • Ronström, Owe 2010. "Folkmusikens manus – en läsanvisning’". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 207-224.
 • Skott, Fredrik 2010. "Traditionsinsamling och politik under svensk mellankrigstid". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 95-106.
 • Stålberg, Nils 1957. "Spelmanskonst och folklig sång under senaste seklet." Orsa III. Stockholm.
 • Sylvén, Rigmor 1980. "’Kaffe, lut och brännvin ... handklaveret drillade och gnällde’ Om musiken vid livets och årets högtider." Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm
 • Svensson, Birgitta 2010. "Forskning och insamling i Folkmusikkommissionens tid". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 107-113.
 • Ternhag, Gunnar 1993. "Fallet folkmusik. Om folkmusikarvet." Arvet hemifrån (Rapport / Musiken år 2002; 5) Kungl. Musikaliska akademien. Stockholm.
 • Ternhag, Gunnar 2010. "Spelmanstävlingarna. Tävlandets soch musikens sammanhang". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 69-83.
 • Ternhag, Gunnar 2010. "Svenska låtar som forskningsmaterial". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 166-177.
 • Turesson, Gunnar 1960. Värmländska kulturtraditioner 1. Den äldsta dikten och musiken. Stockholm.
		
Svenskt visarkiv är en del av Statens musikverk

webmaster@musikverk.se