Öppettider: Tis-fre 12-16
Telefon: 08‑5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Besöksadr: Torsg. 19, Stockholm
till startsidan


				

Folkmusik – Analys, dokumentation, forskning

 • Ahlbäck, Sven 1986. "Jernbergslåtar – musik." Jernbergslåtar. [sammanställda av Anton Jernberg & Sven Ahlbäck.] Gävle.
 • Ahlbäck, Sven 1995. Karaktäristiska egenskaper för låttyper i svensk folkmusiktradition. Ett försök till beskrivning. Norra Stavsudda.
 • Ahlbäck, Sven 1995. Tonspråket i äldre svensk folkmusik. Stockholm.
 • Ahlbäck, Sven 2003. "About Assymetrical Beat in the Polska." The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological studies. Ed. Märta Ramsten. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 17). Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Ahlbäck, Sven 2004. Melody beyond notes : A study of melody cognition. Göteborgs universitet, Institutionen för musik- och filmvetenskap. (Skrifter från institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet; 77). Diss.
 • Arvidsson, Alf 2005. "När en modern musikform traditionaliseras. Rock i möte med svensk folkmusik under 1970-talet." Frispel. Festskrift till Olle Edström. Red. Alf Björnberg m.fl. Göteborgs universitet, Institutionen för kultur, estetik och medier.
 • Arvidsson, Alf 2008. "Kontextualiseringar av visböcker: ledtrådar och tolkningar". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag.Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Bengtsson, Ingmar 1980. Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Boström, Mathias 2001. "Yngve Laurells fonografinspelningar." En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 15) Stockholm.
 • Boström, Mathias et al, red. 2004. "Gamla psalmmelodier". En bok om folkliga koraler, insamling och forskning/A book about Swedish folk hymns, collection and research/Raamat rootsi rahvalikest koraalidest, nende kogumisest ja uuringutest. 2004. Redaktionsgrupp: Mathias Boström... . Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Boström, Mathias 2004. "Vistryck och inspelningsteknik. Möte mellan två medier för spridning av visor". Noterat 13. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Byrman, Gunilla (red) 2008. En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Växjö: Växjö University Press. [Även enskilda uppsatser]
 • Byrman, Gunilla 2008. "Det är inget dingeldang, fast eder tyckes så". Tjugofyra skämtballader. En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press.
 • Byrman, Gunilla 2008. "Nyfyndet 'Osteknoppen'. Språk, innehåll och tolkning". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press.
 • [Byrman, Gunilla 2009. "Dramatik genom inversion i kämpavisorna". "I fråst och i kålle", Texter från nordiskt balladmöte, Växjö universitet 2008. ]
 • Carlander Fredriksson, Lisbeth 1998. Arktisk klämsång. En undersökning av ett gammalt sångsätt. Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet. C-uppsats.
 • Carlander Fredriksson, Lisbeth 2000. Oj, så oskön sång! En undersökning av jojk och laestadiansk koralsång i Nordnorge. Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet. D-uppsats.
 • Danielson, Eva 2001. "Om att samla förgäves. George Stephens skillingtryckssamling." En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 15) Stockholm
 • Danielson, Eva & Ramsten, Märta 1998. " ... dyrbara lemningar af fordna tiders musik. En liten guide till folkmusikens källor i Sverige." Ur arkivens gömmor [Red. Ann-Mari Häggman]. (Folk och musik 1997/98) (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut; 24)
 • Dillmar, Anders 1993. Haeffner och folkvisan. Teori och hantverk. Om musikbilagorna till Geijer-Afzelius' Svenska folk-visor från forntiden, 1814-18. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap.
 • Edlund, Ann-Catrine 2008. "Visboken – en deltagare i flera skriftpraktiker". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Ekström, Christina 2007. "Gör dig en sång uti mitt bröst" : musikalisk gestaltning i ljuset av herrnhutisk tradition. Göteborgs universitet. Institutionen för kultur, estetik och medier. (Skrifter från musikvetenskap, Göteborgs universitet 89) + CD-ROM. Diss.
 • En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 15) Stockholm 2001. [se även separata uppsatser]
 • Eriksson, Karin (1981-) 2005. Svensk folkmusik blir svensk världsmusik. Ideologi i förändring under 1970-tal. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats.
 • Eriksson, Karin (1974-) & Lindberg, Boel 2008. "En ballad utan melodi är som en kropp utan själ : balladmelodierna i George Stephens manuskriptsamling". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press.
 • Eriksson, Karin (1974-) 2009. "Tankar om en processinriktad arbetsmetod för att hantera balladmelodier". Plenarföredrag vid konferensen "I fråst och i kålle", Texter från nordiskt balladmöte, Växjö universitet 2008. [Elektronisk resurs]
 • Gabrielsson, Alf & Johnson, Anna 1985. "Melodic motion in different vocal styles." Analytica. Stockholm.
 • Glossing over rhythmic style and musical identity. The case of Polish dance rhythms and Western notation. Ewa Dahlig et al. (Meddelanden från Svenskt visarkiv 47) Stockholm: Svenskt visarkiv 2005.
 • Gunnarsson, Ulrika 1999. "Biber och Näcken. En jämförelse mellan konstmusikens scordatura och folkmusikaliska omstämningar." Noterat 6. Stockholm.
 • Gustafsson, Magnus 2003. "Transformation of melodies. Motifs, structure and distribution of some common polskas in Scandinavia". The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological studies. Ed. Märta Ramsten. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 17). Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Gustafsson, Magnus 2008. "Det svenska balladmaterialet. En översikt med inriktning på typ och proviniens". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press. S. 225-244.
 • Gustafsson, Magnus 2010. "'Om tio år äga vi kanske tusen varianter'. Några reflektioner kring Folkmusikkommissionen, polskaforskningen och variantproblematiken". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 189-206.
 • Haeffner, J. C. F. [1994] . "Anmärkningar öfver gamla nordiska sången." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm 1994. (Tidigare publicerad i Svea, tidskrift för vetenskap och konst 1818)
 • Ivarsdotter-Johnson, Anna 1994. "För vallhornet, mot krigstrumpeten. Om Richard Dybeck." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Jansson, Sven-Bertil 1988. "Nils Stålberg – Sveriges siste folkmusikupptecknare." Sumlen 1987. Stockholm.
 • Jansson, Sven-Bertil 1997. "Om visutgivning och olika slags utgåvor." Föredrag. Visa i Värend. Nordiskt vissymposium 1993, Växjö. Stockholm.
 • Jansson, Sven-Bertil 1999. "Radiolyssnarnas visor." Noterat 7. Stockholm.
 • Jersild, Margareta 1987. "Om rytmiska/textmetriska formler i svenskspråkig ballad." Sumlen 1986.
 • Jersild, Margareta 1994. K.P. Leffler – i folkmusikbevarandets tjänst. (Arkiv för norrländsk hembygdsforskning XXVI) (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 13.) Härnösand/Stockholm.
 • Jersild, Margareta 1995. "Några synpunkter på 'jämtpolskan' av Nils Andersson och K.P. Leffler." Noterat 1. Stockholm.
 • Jersild, Margareta 1996. "C.E. Södling och den svenska folkmusiken." Genklang. En vänskrift till Märta Ramstens 60-årsdag den 25 december 1996. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala.
 • Jersild, Margareta 1996. "P.J. Herou och hans notböcker." Noterat 3. Stockholm.
 • Jersild, Margareta 1998. "Finns 'den Nordiska folksångens egna skala'? Om tonförråd och skaltyper i svenska balladmelodier." Festskrift till Finn Mathiassen. Århus.
 • Jersild, Margareta 2001. "'Allt hvad folket i bygden sjöng' Jämtländska visuppteckningar av Erik Olsson (Äcke)." En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 15) Stockholm.
 • Jersild, Margareta 2004. "Norlind, balladmelodierna och evolutionismen". Om Tobias Norlind : en pionjär inom musikforskningen. Red. Folke Bohlin. Lund: Tobias Norlind-samfundet för musikforskning.
 • Jersild, Margareta 2008. "'Wersar författade på Kongsholm och Jacobsberg'. Jacob Gravéers versifierade dagbok från 1760-talets sällskapsliv". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Jersild, Margareta 2009. "Frasen som formel – spår av en gammal variationsteknik?". Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Halskov Hansen, Lene, Ressem Astrid & Åkesson, Ingrid (red.) Oslo: Novus forlag. (Norsk visearkivs skrifter 2) (Skrifter från Svenskt visarkiv 26) S. 181-196.
 • Jersild, Margareta & Ramsten, Märta 1988. "Grundpuls och lågt röstläge – två parametrar i folkligt sångsätt." Sumlen 1987.
 • Jersild, Margareta & Åkesson, Ingrid 2000. Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken. Hedemora. (Inkl. cd-skiva.)
 • Johnson, Anna 1980. "'Sången i skogen – skogen i sången' Om fäbodarnas musik." Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm. (Även på http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm )
 • Johnson, Anna 1986. Sången i skogen. Studier kring den svenska fäbodmusiken. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. Diss.
 • Kjellander, Eva 2008. "Den erotiske spelmannen. Näcken i sägen och ballad". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press.
 • Koudal, Jens Henrik 2008. "Stand, kærlighed og nation i to håndskrevne visebøger fra 1840'erne". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Kværndrup, Sigurd 2008. "Ridderen, jomfruen og den tredje. Studier i Växjö-samlingens ballader". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press.
 • Kværndrup, Sigurd & Gustafsson, Magnus 2008. "Trolldom : studier i Hyltén-Cavallius naturmytiska universum". En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö: Växjö University Press.
 • Liljewall, Britt 2008. "Kärlekssamtal med vibokens hjälp". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Ling, Jan 1987. "Balladmelodierna – improviserade eller komponerade?" Sumlen 1986.
 • Ling, Jan 1994. "Musik – att läsa och förstå. Om Carl-Allan Moberg." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Ling, Jan 2001. "Får du därföre höra ett sångstycke." En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 15) Stockholm.
 • Ling, Jan, Ramsten, Märta & Ternhag, Gunnar 1980. "'Vid undersökningen av folkmusik ... ' Om folkmusikforskningen under de senaste hundra åren." Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Lundberg, Dan 1990. "Deskriptiv notation." Ord om ton. 14 uppsatser om musikforskning Red. Holger Larsen & Stig Norrman. Musikvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
 • Lundberg, Dan 2001. "Individen i fokus. Musik, etnisk identitet och kulturell representation." Musik, möten, mångfald Red. Susanne Österlund-Pötzsch. Åbo.
 • Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar 2002. Musiketnologi. En introduktion. Hedemora.
 • Malm, Krister 1994. "På expedition till musikens ursprung. Om Ernst Emsheimer." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Moberg, Carl-Allan [1994]. "Tonalitetsproblem i svensk folkmusik" Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm. (Tidigare publicerad i Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1950)
 • Moberg, Carl-Allan 1939. "De folkliga koralvarianterna på Runö." Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1939. 1939.
 • Moberg, Carl-Allan 1950. "Två kapitel om svensk folkmusik." Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1950. 1950.
 • The musician in focus. Individual perspectives in Nordic ethnomusicology Red. Dan Lundberg & Gunnar Ternhag. (Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie; 91) Stockholm 2000.
 • Nilsson, Mats 1994. "Tråden som blev liggande. Om Ernst Klein och dennes forskning kring polskan." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Nordström, Annika 1995. "Hitta visorna i vår tid! – dokumentationsprojekt på 1990-talet." Folk och musik 1995. (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut; 18)
 • Nordström, Annika 2001. "Olaus Olsson på Bräcke – sagesman och samlare." En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 15) Stockholm.
 • Nordström, Annika 2008. "'Vi har tagit den till oss'. Handskrivna visböcker och levnadsberättelser". Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Red. Gunnar Ternhag. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Norlind, Tobias [1994]. "Några riktlinjer för polskaforskningen" Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm. (Tidigare publicerad i Studier och uppsatser tillägnade Otto Andersson. Budkavlen. Åbo 1929)
 • Norlind, Tobias 1945. "Den folkliga koraltraditionen." Inledning i Andersson, Olof. Folkliga svenska koralmelodier.
 • Nyberg, Bo 1998. "Från Tri'pedans till Pas d'espagne – om källorna till estlandssvenskarnas musiktraditioner." Ur arkivens gömmor [Red. Ann-Mari Häggman]. (Folk och musik 1997/98) (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut; 24)
 • Olsson, Dan 2003. "Ett förbisett pionjärarbete : om Karl Valentins doktorsavhandling 'Studien über die schwedischen Volksmelodien'". Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 2003(85), s. 58-76.
 • Olsson, John 1982. "Rytmiska särdrag i det uppländska polskspelet." Sumlen 1982.
 • Ramsten, Märta 1989. "Säve, Fredin, Pettersson – tre folkmusikinsamlare på Gotland." Gimaint u Bänskt. Folkmusikens historia på Gotland. Av Bengt Arwidsson ... Visby.
 • Ramsten, Märta 1994. "Insamling och forskning." Musiken i Sverige IV. Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990 Red. Leif Jonsson & Hans Åstrand. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1994. "Tankens djärva flykt från skrivbordet. Om Tobias Norlinds folkmusikforskning." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 1999. "Ulf Peder Olrog på fältet." Noterat 7. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 2001. "Ljudarkiv i förändring." Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman. Vasa.
 • Ramsten, Märta 2001. "Svenskt visarkivs inspelningsverksamhet." Noterat 9. Stockholm.
 • Ramsten, Märta 2001. "Sveriges Radios folkmusiksamling ur 2001 års perspektiv." En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 15) Stockholm.
 • Ramsten, Märta ed. The Polish dance in Scandinavia and Poland : Ethnomusicological studies. Stockholm: Svenskt visarkiv. S. 77-116. [Se även separata uppsatser]
 • Ramsten, Märta & Ternhag, Gunnar 1997. Spela in! Hur man samlar och bevarar röster och ljud. 2. uppl. Stockholm.
 • Ronström, Owe 1990. Inledning i Musik och kultur. Red. Owe Ronström. Lund.
 • Ronström, Owe 1994. "Folkdans och fältarbete. Om Mats Rehnberg." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Ronström, Owe 2010. "Folkmusikens manus – en läsanvisning'". Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Red. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten. Stockholm: Nordiska museets förlag, Svenskt visarkiv. S. 207-224.
 • Rosenberg, Susanne 1986. Lisa Boudrés sångliga och melodiska gestaltning i tre visor. En analys av ett folkligt sångsätt. Stockholms universitet, Musikvetenskapliga institutionen. 60 p-uppsats.
 • Rosenberg, Susanne 1994. Med blåtoner och krus. Ett kompendium om äldre folklig sång i Sverige. Stockholm.
 • Rosenberg, Susanne 2009. "Variation – ett sätt att tänka. Om några sångares variation och analysmetoder för att undersöka denna". Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Halskov Hansen, Lene, Ressem Astrid & Åkesson, Ingrid (red.) Oslo: Novus forlag. (Norsk visearkivs skrifter 2) (Skrifter från Svenskt visarkiv 26) S. 157-180.
 • Saether, Eva 1994. "Från brygd till salladsskål. Om Jan Ling." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Selander, Marie 1997. "Att sjunga en enkel folkvisa... några tankar om folkligt sångsätt." Föredrag. Visa i Värend. Nordiskt vissymposium 1993, Växjö. Stockholm.
 • Strand, Karin 1999. "'Den lilla röda stugan invid grinden' : om nostalgins böjningsmönster i Snoddas' repertoar". Kulturella perspektiv 1999 (8:2), s. [10]-22.
 • Strand, Karin 2000. "Illusionsindustri eller folkpoesi? : schlagertexten i ett dubbelt perspektiv". Populära fiktioner. Red. Kjell Jonsson & Anders Öhman. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion.
 • Strand, Karin 2003. Känsliga bitar : text- och kontextstudier i sentimental populärsång. Skellefteå: Ord & visor. Diss.
 • Strand, Karin 2007. "Sirenen i etervågorna : mikrofonsång, genus och förförelse i radions barndom". Noterat 15, s. 11-25. Stockholm: Svenskt visarkiv.
 • Strinnholm Lagergren, Karin 2009. Ordet blev sång : liturgisk sång i katolska kloster 2005-2007. Skellefteå: Artos. (Skrifter från musikvetenskap, Göteborgs universitet 94)
 • Stålberg, Nils 1943. "Vår folkmusiks upptecknande." Skolmusik 7.
 • Ternhag, Gunnar 1980. "'Att rädda några dyrbara lemningar af fordna tiders musik' Om folkmusikens källor." Folkmusikboken. Red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag. Stockholm. (Även på http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm )
 • Ternhag, Gunnar 1991. "The folkmusician in focus. Some aspects on the study of the individual." Proceedings of the Conference on Audio-Visual Archives Oslo.
 • Ternhag, Gunnar 1993. "'Ett fonogramarkiv för folkmusik' – en idé som aldrig förverkligades." Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1993; 1. Göteborg.
 • Ternhag, Gunnar 1994. "Den nordiska skalan. Om Haeffners artikel Anmärkningar öfver gamla nordiska sången." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Ternhag, Gunnar 1994. "Det stora insamlingsprojeketet. Om Nils Anderssons folkmusikuppteckningsarbete." Texter om svensk folkmusik Red. Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm.
 • Ternhag, Gunnar 1995. "Folkmusikens formalisering. Några synpunkter med exempel från Dalarna." Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1994/95. Göteborg.
 • Ternhag, Gunnar 2000. "Om sambandet mellan folkmusikinsamling och tonsättning av folkmusikbaserade verk – med utgångspunkt i samarbetet mellan Karl Tirén och Wilhelm Peterson-Berger." Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 2000. Göteborg.
 • Ternhag, Gunnar 2001. "Helmy Hansson – samlare eller informant?" En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv; 15) Stockholm.
 • Ternhag. Gunnar 1995. "'... och noterna hade du i hjärtat'. Stort och smått om musik i klingande form och på noter." Dansk årbog for musikforskning XXIII 1995.
 • Tärnström, Anne-Marie 1997. På väg mot ett internordiskt folkmusikarkiv. Databasen Fiol och projektet Norfiol. Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan. Magisteruppsats.
 • Wallin-Wictorin, Margareta 2009. "Ballader i skillingtryck – visuella aspekter". "I fråst och i kålle", Texter från nordiskt balladmöte, Växjö universitet 2008. [Elektronisk resurs]
 • Åkesson, Ingrid 1996. "Folklig koralsång. Karin, Katarina, Hanna och andra. Presentation av en pilotstudie." Noterat 2. Stockholm.
 • Åkesson, Ingrid 1999. Individuellt, lokalt eller allmänt folkmusikaliskt? Sångstil och variation i folkliga koraler hos tre sångare från Gammalsvenskby. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats.
 • Åkesson, Ingrid 2000. "'Till dig av hjärtans grunde'. En koralmelodi på vandring." Noterat 8. Stockholm.
 • Åkesson, Ingrid 2006. "Re-creation, re-shaping, and renewal among contemporary Swedish folk singers. Attitudes toward 'tradition' in vocal folk music revitalization". [Elektronisk resurs] STM online vol. 9 2006.
 • Åkesson, Ingrid 2007. "Vem är musikalisk specialist? Några tankar kring vokalt, instrumentalt och genus i folkmusiken". Norsk folkemusikklag, Skrift nr 20. Musikk og dans som virkelighet og forestilling. 2006. Oslo. S. 20-37.
 • Åkesson, Ingrid 2007. Med rösten som instrument : Perspektiv på nutida vokal folkmusik. (Svenskt visarkivs handlingar; 5) Stockholm: Svenskt visarkiv. Diss. Cd-bilaga.
 • Åkesson, Ingrid 2009. "Så varliga genom lunden med henne". Återskapande, omskapande och nyskapande i nutida och äldre balladsång". Plenarföredrag "I fråst och i kålle", Texter från nordiskt balladmöte, Växjö universitet 2008. [Elektronisk resurs]
 • Åkesson, Ingrid 2009. "Variation som röd tråd – en överblick". Halskov Hansen, Lene, Ressem Astrid & Åkesson, Ingrid (red.) Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Oslo: Novus forlag. (Norsk visearkivs skrifter 2) (Skrifter från Svenskt visarkiv 26) S. 5-21.
		
Svenskt visarkiv är en del av Statens musikverk

webmaster@musikverk.se