Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Schottis (2 of  2)

 

takt 3/4   1         2         3         4      
taktdel 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
pojke v h v   h v h   v   h   v   h  
flicka h v h   v h v  

h

  v  

h

  v  
stegrytm            
rörelse

framåt

       

runt

       
position

sida vid sida

       

näsa mot näsa

       

Variationer
Det finns många sätt att variera schottisdansandet på. Det finns även en del andra sätt att dansa, som passar bra till schottismusik. Här följer några förslag till hur ni kan prova er fram till nya schottisvarianter.
* Variera längden på de ingående delarna – t ex fyra takter fram, fyra runt.
* Variera promenaden – snurra under armarna under promenaden framåt. (Både pojke och flicka kan snurra, samtidigt eller var för sig).
* Dansa runt i omdansningen med andra steg, t ex med samma steg som under promenaden framåt – schottissteget.
* Prova att dansa schottis till annan musik, t ex foxtrot och disco.
* Det finns en vanlig schottisvariant, som kallas ”schottis i åtta turer”. Leta upp en beskrivning, eller lär er den på annat sätt. Är det en dans eller åtta varianter efter varandra? Motivera!

FUNDERA PÅ
1. Hur kommer det sig att man kan dansa schottis till discomusik?
2. Vilka likheter har schottis med de andra gammaldanserna?
    a) i själva dansen?
    b) i musiken?
    c) i historien?

 

Schottis (2 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats