Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Schottis (1 of  2)

 

SCHOTTIS

Historik
Schottis är en modedans som under 1800-talets mitt sprids från Paris salonger och dansskolor. Dess ursprung är troligen en i Europa vanligt förekommande folklig dans, kanske framför allt i Skottland (därav namnet). Den blir vanlig i Sverige i slutet av 1800-talet. Det vanligaste namnet på dansen, schottis, har vi från tyskan, eftersom Sverige på den tiden var mycket påverkat just från Tyskland. Mest känd är schottis i sin grundform, och räknas då oftast till gammaldanserna.

Namnformer
Schottis (tyska för skotsk)
Ecossaise (franska för skotsk)
Pas de Quatre (franska för ”fyra steg”)
Padekatt och Sparka katt (avledningar av ”Pas de quatre”)
Lybäckare
Reinländer
Tyska Polskan
Skotsk

Musiken
Schottismusik går i s k jämn takt, 2/4 eller 4/4, i lugnt tempo. Vanligen har den två åttataktersrepriser. I grundvarianten går dansen över fyra takter, sen börjar den om igen. På en musikrepris hinner man då dansa fram och om två gånger.

Dansen
Schottis är en blandning av promenader framåt och omsvängningar. Ringen och paret rör sig hela tiden moturs i rummet (s k valsbana), medan den parvisa omdansningen sker medurs. Stegen är antingen tre gång eller springsteg följt av vila eller hopp i promenaden, s k schottissteg. I omdansningen är det vanligast med hopp eller gångsteg. Pojken börjar på vänster fot, flickan på högerfot. Man börjar alltså på olika fot, spegelvänt, men följs sedan åt hela tiden. Schematiskt skulle det kunna se ut som stegschemat ovan visar i grundvarianten.

 

Schottis (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats