Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Polska I - på fläck (1 of  2)

 

POLSKA I – på fläck

Historik
Polska som namn och dansform finns belagt i Sverige från slutet av 1500-talet. Ett samband med Polen, eller snarare Centraleuropa, är också konstaterat. Exakt hur och varför denna dans slår rot i Sverige är svårare att förklara. Idag dansas dessa danser inte särskilt ofta, och när de dansas är det framför allt i dansföreningar.

Namnformer
Polska på fläck
Slängpolska
Bleking
Blekpolska
Travare
Trinning
Jämn polska
16 dels polska
Hupplek (del av)
Musiken
Musiken till polskorna går vanligtvis i 3/4 takt – samma som när det gäller polska II. En grov uppdelning kan sägas vara att i östsverige är musiken s k 16 delspolskor. I västsverige är musiken oftare 8-dels eller triolpolskor.

 

Dansen
Här tar vi upp det som oftast kallas Slängpolska (s k 16-dels eller jämn polska)Man kan urskilja tre moment:
1) promenad med snurrar under armen;
2) omdansning eller snurrar på stället (”på fläck”);
3) var och en dansar solo.
Promenaden sker oftast med gångsteg, omdansningen med en speciell stegkombination, se stegschemat. Pojke och flicka har samma fot!

 

Polska I - på fläck (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats