Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Snoa (1of  2)

 

SNOA

Historik
Det danssätt som idag kallas snoa har förekommit länge, men namnet är från 1900-talet. Riktigt hur gammalt, och varifrån idén att dansa på detta sätt kommer, är osäkert. I Tyskland har man redan på medeltiden dansat något som kallas zwei trit, som påminner om snoa.
Som självständig dans är det främst under 1970-talet snoan sprids i Sverige!

Musiken
Snoa är från början ingen musikform, utan ett sätt att dansa. I Sverige dansas snoa oftast till polka-musik. Under 1970-talet utbildas ett eget sätt att spela snoa: tempo någonstans mellan schottis och polka, jämn och mer ”rullande” 2/4 takt.

Dansen
Gångsteg i takt – så kan man kortfattat beskriva snoa som dans. Först går man framåt på olika fot, dvs om kavaljeren börjar på vänster börjar damen på höger. När ni ”gått in takten och varandra” börjar ni snurra runt. Ni ska vara mitt emot varandra, med parallella kroppar och med högerfoten mellan partnerns fötter. Håll stadigt i varandra, och rotera ett halvt varv för varje steg. Försök snurra så länge som möjligt. När ni inte orkar snurra längre går ni framåt (promenerar) en kort stund, och börjar sedan snurra igen.

 

Omdansning, taktdel 2

 

Snoa (1of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats