Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Polska II - rundpolska (2 of  2)

 

takt 3/4   1       2       3      
taktdel 1 2 3 1 2 3 1 2 3  
pojke v   h v   h v   h

(promenad och omdans I)

flicka h   v h   v

h

  v
stegrytm        
pojke v s h v s h v s h

(omdans II)

flicka s h v s h v s h v  
stegrytm  

(Notera likheten i stegen. Skillnaden mellan kavaljer och dam är egentligen bara en förskjutning i takten. Stegen i promenaden, som består av försteg, går alltså även att använda som omdansning)

Variationer
* Låt kavaljer och dam "byta steg" med varandra.
* Prova att dansa till olika polskemusik.

FUNDERA PÅ
1. Många anser att polska är svårt att dansa. Varför skulle det vara svårare att dansa polska än att dansa andra danser, t ex vals?
2. Jämför polske vals hambo och mazurkamusik. Vilka är likheterna och vilka är skillnaderna?
3. Finns det några likheter mellan polska på fläck (polska I) och andra polskor (polska II)?
4. Namnen polka och polska är väldigt lika. Finns det någon likhet i dansen?
5. Vill ni räkna polskorna till folkdanserna? Motivera!
6. Jämför polska med hambo. Vilka är likheterna och skillnaderna?
7. Vilka är likheterna och skillnaderna mellan polska och snoa?

 

Polska II - rundpolska (2 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats