Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Polska II - rundpolska (1 of  2)

 

POLSKA II – rundpolska

Historik
Exakt när man börjar dansa polska runt i rummet, i likhet med vals, vet vi inte. Däremot har många varianter överlevt in på 1900-talet, och upptecknats. Några varianter förekommer ännu idag på dansbanor och logdanser, t ex snurrebocken.

Namnformer
Rundpolska
Springlek
Bondpolska
Polska
Polske
Hamburska (Hambosk, hamburgska m fl avledningar)
Slängpolska (finns som både fläck- och rundpolska)
Snurrebock (själva omdansningen)

Musiken
I grunden är polskemusiken 3/4 takt. Sättet att markera varierar mycket, och därmed uppstår ett stort antal olika sätt att spela polskemusiken. Exempel på välkända låtar i polsketakt: Nu är det jul igen, Hej tomtegubbar och Vårvindar friska.

Dansen
Liksom musiken kan polskedansen se ut på många sätt. Gemensamt är att snurrandet dominerar. För att komma igång, gå in takten, börjar polskan oftast med en kort promenad. Kavaljer och dam har nästan aldrig samma fot i omdansningen. Här visas en variant, som är grunden till många andra polskor. Ni kan välja mellan två olika omdansningar:

 

Polska II - rundpolska (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats