Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Polska I - på fläck (2 of  2)

 

takt 3/4   1             2             3             4
taktdel 1   2   3   1   2   3   1   2   3   1
8-delar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
Promenad v h v h v h v h v h v h v h v h v h v
Promenad* v   h   v   h   v   h   v   h   v   h
Omdans v   h v h   v   h v h   v   h v h   v
Omdans* v   hv   h   v   hv   h   v   hv   h   v
stegrytm            
stegrytm*            

Variationer
* Börja omdansningen med höger fot i stället för vänster

FUNDERA PÅ
1. Bland polskorna finns några av våra äldsta pardanser. Varför tror ni att man dansade på stället, ”på fläck”?
2. Vilka likheter har denna dansform med bugg? Motivera!
 

 

Polska I - på fläck (2 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats