Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Inledning  (1 of  2)

 

Inledning
Dans på svenska
Alla danser som idag dansas i vårt land har sitt ursprung i andra länder, eller har påverkats av andra kulturers danser. Likadant är det med våra äldre danser, de som ofta kallas folkdanser och gammaldanser. Likartade danser finns i hela Europa, de har kommit till Sverige genom våra kontakter med utlandet, t ex in- och utvandring, handelsutbyte osv. När de dansats i Sverige av oss som bor här, har de förändrats och blivit försvenskade. Dans – från långdans till bugg handlar om folklig dans i Sverige, oberoende av varifrån danserna kommit och vilka som dansat dem.

Grundmaterial!
Dans – från långdans till bugg
Självstudier och gruppstudier

Teori och praktik
Att dansa anses oftast som ett nöje, som något man utför praktiskt – inte som något man pratar om och diskuterar teoretiskt. När det gäller att lära sig dansa kan detta stämma i början. Sedan vaknar ofta intresset för historia, man vill göra jämförelser, man börjar se likheter och skillnader mellan olika dansformer och man blir nyfiken på andra sätt att dansa. När man studerar dans finns det alltså både en praktisk och en teoretisk sida.
Dessutom finns det en praktisk teori: i danssammanhang utförs mycket av de teoretiska diskussionerna och funderingarna bäst på dansgolvet, och inte sittande med en bok framför sig. Man behöver t ex prova olika sätt att snurra runt, jämföra valssteg med polkasteg eller hur olika fattningar påverkar dansen.
I vissa studieformer, t ex i studiecirkeln, krävs det att man inte "bara dansar danser" utan också att det ska ingå teori. Det är framförallt i dessa grupper praktisk teori, sittande teori och praktiskt dansande bör blandas väl.
I denna bok får ni många förslag på hur ni kan arbeta på detta sätt. Den är ett hjälpmedel för alla som vill lära sig mer om dans.
Ytterligare en förhoppning är att ni som studerar på egen hand ska kunna använda Dans – från långdans till bugg. I första hand är boken dock tänkt för gruppstudier, som underlag för gemensamma diskussioner och dansövningar.

är ett studiematerial om och kring folklig dans i Sverige. Boken kan användas både av dig som vill lära dig dansa, och av dig som dansat ett tag och vill få "mer kött på benen".
Boken kan användas i flera olika sammanhang. Den är godkänd som grundmaterial i studiecirklar och kulturgrupper. Dessa anordnas av studieförbund och är tänkta att vara mer än "bara en danskurs", dvs man ska inte bara lära sig danserna, utan också något om deras miljö och historia. Danskurser där man i första hand lär sig danser anordnas av ett stort antal skolor och föreningar. Så har t ex folkdanslag, gammaldansföreningar, dansskolor och andra arrangörer ett stort utbud av danskurser med olika inriktningar. Dessutom finns det idag (1989) några folkhögskolor som anordnar längre kurser med dans som huvudämne.
Förhoppningen är att ni alla vare sig ni går i studiecirkel eller i någon annan kursform ska ha nytta av denna bok.

 

Inledning  (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats