Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Förord till originalupplagan

 

Dans på Brännö brygga

Dans på Brännö brygga

Förord
Dans är något många människor har nära hjärtat. Åsikterna om vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel är antagligen lika många de. Med den här boken vill jag inte påstå att ”så här är det”, utan ”så här ser jag det”. Det finns många sätt att se på dans, och dansstudier. Dans – från långdans till bugg är ett bidrag till studierna och diskussionerna kring dans och dansande i Sverige genom seklerna.
Kapitlet om Dansen och kroppen har skrivits av Agnetha Folestad, ortoped och dansare. Hon har även varit medförfattare till avsnittet om Uppvärmning och nedvarvning. Allt annat är jag ensam ansvarig för, även om många bidragit på olika sätt …
Henry Sjöberg när det gäller det mesta, Bengt Ekegärd när det gäller metodik och analys. Gunnel Eriksson har bidragit med korrektur m m. Sven Ahlbäck, Göran Premberg och Staffan Folestad har lärt mig mycket om musik, med Ulla Centergran har jag diskuterat en del om kläder, och Bengt Nilsson har fotograferat och kommenterat. Eva-Mia Sjölin och Helena Shutrick har tecknat, och Håkan Sternberg har bearbetat materialet och studiecirkel-anpassat det.
Många erfarenheter har jag tack vare långvarigt arbete inom och i samarbete med ABF, främst då Bengt Hedlund i Stockholm samt Stig Ring i Göteborg.
Även mina elever på Väddö Folkhögskolas folkdanslinje, i otaliga studiecirklar och andra kurser, samt studenter och kollegor på Etnologiska Institutionen i Göteborg har gett sina impulser.

Masthugget i mars 1989
Mats Nilsson

 

Förord till originalupplagan

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats