Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Inledning  (2 of  2)

 

Två huvudinriktningar
Alla danskurser och studiecirklar i dans har en huvudinriktning, vare sig den är uttalad eller inte. Antingen är man ute efter att lära ut danser, eller också att lära ut olika sätt att dansa. Att lära sig danser betyder att man lär sig en eller flera varianter av schottis, bugg, foxtrot m fl danser till den musik som är speciell för just den dansformen.
Att lära sig dansa innebär i stället att man lär sig några grundläggande sätt att dansa, som sedan går att använda till i stort sett vilken musik som helst! Man kan t ex lära sig dansen vals, och hur den dansas till sin valsmusik. Men man kan också lära sig valsstegen, och sedan använda dem även till annan musik. Då heter dansen något annat, t ex hoppsa, men det är samma steg.
Antingen det handlar om att lära sig dansa eller att lära sig danser, är det dans man håller på med. Det är samma material, samma danser – men olika förhållningssätt, och därmed olika infallsvinklar på hur och varför man håller på med dans.
Båda synsätten har sina fördelar. Att lära sig danser ger fortare en kunskap som kan användas på dansgolvet, men dansaren blir mer begränsad. Att lära sig dansa kan däremot ta något längre tid, men man blir å andra sidan allsidigare. Dvs man behöver inte stå över någon dans för att man inte kan dansen till just den musiken.
Att lära sig danser är den dominerande inriktningen idag. Min förhoppning är att fler ska bli intresserade av att lära sig dansa, att ni ska vilja och våga prova er fram mellan musik och dansformer – så att vi får ett mer gränslöst dansande. Det är därför boken ser ut som den gör. Min och andras erfarenhet säger att det går bra att arbeta med inriktningen att lära sig dansa i stället för att gå in för att lära sig danser. Att prova och variera blir då en viktig del av arbetet, och förslag till hur man kan göra det finns med i alla dansbeskrivningarna

Folklig dans
Under rubriken folklig dans ryms alla de danser som beskrivs i denna bok: bugg, shake och foxtrot likaväl som vals, polska och sångdanser. Ibland grupperar vi dessa danser som moderndanser, gammaldanser eller folkdanser. Allihop har det gemensamt att de har dansats, eller fortfarande dansas, av "vanligt folk" för nöjes skull. Att dessa danser dessutom används både som tävlingsdanser och för scenframträdanden är en helt annan historia.

DISKUTERA

Tycker ni det är någon skillnad mellan att lära sig danser och att lära sig dansa? Eller är det bara en lek med ord?
Vilka förväntningar har ni i gruppen på er danscirkel? Vill ni i första hand lära er danser, eller lära er dansa?
Vad menar ni med begreppet folklig dans? Håller ni med om att de danser som finns med i den här boken ryms i det begreppet? Är det något ni tycker saknas?
Vilken uppgift har ledaren i cirkeln/gruppen? (Läs gärna i kapitlet Studieanvisningar, där finns några synpunkter om just handledarens funktion.)

 

Inledning  (2 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats