Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Onestep-Twostep (2 of  2)

 

takt 2/4   1     2     3     4  
taktdel 1 2 1 2 1 2 1 2
betoning        
pojke

v

h v

h

v h

v

h v

v

v h
rytm

●  ●

●  ●

●  ●

●  ●

Variationer
* Prova onestep till olika musikformer, t ex schottis, tango …
* Gör detsamma med twostep.

FUNDERA PÅ
1. Är onestep egentligen en egen dans?
2. Vill ni räkna in one och twostep bland jazzens danser?
3. Vilka likheter och skillnader finns mellan onestep, twostep, foxtrot och
    tango?
4. Vad är likt mellan twostep och vals, och vad är olikt?

 

Onestep-Twostep (2 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats