Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Onestep-Twostep (1 of  2)

 

Onestep-twostep

Historik
Twostep är en amerikansk dans från 1890-talet till snabb, marschartad musik. Den spreds till Europa i början av 1900 talet, som en av de första danserna där det är USA som leder utvecklingen. Omkring 1910 kom onestep, en dans med mycket enkla grundsteg och till snabb, något synkoperad musik i
2/4 takt. Vid denna tid börjar man dansa först twostep och sedan onestep i Sverige. Så småningom övergår danserna i jazz och foxtrot, kring 1920 kommer många mer eller mindre kortlivade varianter som Castle walk, Turkey trot, foxtrot.
Onestep är ett mycket vanligt sätt att dansa än idag, i alla sammanhang. Twostep finns kvar framför allt i sin finska form, humpaa.

Namnformer
Onestep
Twostep
Humpaa (se ovan)
Jumpa (lokal variant av onestep)
Step

Musiken
Från början är musiken marschartad, i 2/4 takt. Danserna anpassas med tiden till jazzens synkoperade musik och ”uppgår” i jazzens danser (foxtrot m fl).

Dansen
Onestep är helt enkelt att bara gå i takt. Flickan baklänges, pojken framåt. Sedan vrider man ett halvt varv så att flickan går framåt. Efter en stund skiftar man igen. Osv.
Twostep är ett slags vals i tvåtakt, oftast i snabbt tempo, här i 2/4 takt:

 

Onestep-Twostep (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats