Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Polka (1 of  2)

 

polka
 
Historik
Polkan är en modedans som lanseras i Paris omkring 1840, och sprids med en för sin tid genomgripande marknadsföring: polkafrisyrer, polkagodis osv. I Sverige blir polkan populär i mitten av 1800-talet.
Från början hade polkan många turer, och dansades i ett moderat tempo. Efterhand verkar det som om turerna försvinner, tempot ökar, och kvar blir nästan bara omdansningen. I stället hittar man polkaturerna hos schottisen … När man så kommer fram till vår tid, 1970- och 80-talen, ökar antalet polkavarianter med turer igen. Denna gång kommer idéerna till dessa polkadanser ofta från USA.

Namnformer
Polka
Polkett
Polketta

Musiken
Polkamusiken går i 2/4 takt. Lättsam och glad för det mesta, och med relativt högt tempo.

Dansen
Polka och vals är lika och ändå olika. Båda två är ett evigt snurrande avigt och rätt om, med ett halvt varv per steg och takt. Sedan kommer skillnaderna. I polka tar man stegen åt sidan i rörelseriktningen, kort-kort-lång är stegrytmen (jmf valsens bak-fram vändning och lång-kort-kort rytm). Detta ”lång” följs ibland av ett hopp … (dvs strecket i fotraden nedan blir ett litet hopp):

Första steget i omdansningen (1:1)

 

Polka (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats