Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Mazurka (2 of  2)

 

takt 3/4   1       2       3       4       5       6       7       8       1    
taktdel 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
pojke v     h     v h   v h   v h   v h   v h v h v h v    
flicka h     v     h v   h v   h v   h v   h v h v h v h    
rörelse

på stället

runt solo framåt

runt på stället

     

En annan vanlig variant är att dansa omdansning hela tiden med steg på varje taktdel, tramp tramp tramp, med riktningsbyten ofta:

takt 3/4   1       2       3    
taktdel 1 2 3 1 2 3 1 2 3
pojke v h v h v h v h v
flicka h v h v h v h v h

Man kan också lägga in ett litet hopp på den fot man har tyngden på, i början, innan man börjar varje takt/steg, dvs på ”å” före 1:

takt 3/4     1         2         3    
taktdel å 1 2 3 å 1 2 3 å 1 2 3
pojke h v h v v h v h v h v h
flicka v h v h h v h v h v h v

Variationer
* Prova med andra steg – t ex hopp eller springsteg i någon tur.
* Gör om turerna utan att tappa grundmönstret, t ex genom att i tur 3
   och/eller 4 saxa sida A med sida B. A väntar då på ”fel” sida medan B gör sin
   första del … etc.
* Alla på ring kan varieras med t ex flickornas ring eller pojkarnas ring. De som
   inte är med i ringen står utanför den.

FUNDERA PÅ
1. På vilket sätt liknar kadriljen engelskan?
2. På vilka sätt skiljer sig kadriljen från andra danser?
3. Är kadriljen en typisk folkdans?

 

Mazurka (2 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats