Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Mazurka (1 of  2)

 

Mazurka

Historik
Mazurkan i den form vi möter den idag har sitt ursprung i en modemazurka från 1800-talets mitt. Den blev väldigt populär. Vid samma tid fanns det även en kadriljform som kallades mazurkakadrilj. En tur i denna blev det vi idag kallar sprättmazurka, en annan blev hambo.
Namnet mazurka kommer troligen från landskapet Mazurien i Polen. Mazurkan sprids över Europa i flera varianter via dansskolorna i Paris. Egentligen är mazurka inte en dans, utan en grupp av danser, som på olika sätt kan härledas från modeformerna. Musiken är det som mest håller ihop denna grupp, även om vi kan se och prata om vissa typiska mazurkasteg.

Namnformer
Mazurka
Varsovienne (många folkliga avledningar)
Masurkalin
Gubbstöt
Rumpedarra
Sprättmazurka
Polkamazurka
Hambopolkett
Skånsk mazurka

Musiken
Mazurka musiken går i 3/4 takt. Det finns två huvudtyper: en som kan sägas vara ”stötig”, med betoning på alla tre taktdelarna. En annan med betoning på 1 och 3 (jmf polska). En känd mazurkamelodi är Hellsings Här dansar herr Gurka.

Dansen
Dansen utförs antingen som enbart promenad eller omdansning, eller både och. Mazurkasteget är gå-gå-vila (två steg i tretakt). Den kanske vanligaste mazurkan är egentligen bara promenad framåt, och har mazurkasteget i takt 3–6:

 

Mazurka (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats