Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Kommentarer till beskrivningsexemplen (3 of  3)

 

För positioner och fattningar i övriga danser står det förklaringar under rubriken ”dansen”, när de avviker från de här mönstren.
Stegen är viktiga – men lägg inte koncentrationen där. Titta inte på fötterna när ni dansar! Då blir ni bara förvirrade och yra. Titta på varandra i stället, och följ musiken. Dans är ett samspel som förutsätter någon form av kommunikation.
Alla danssteg utgår egentligen från ett vanligt gångsteg. Prova att gå runt tillsammans med vanliga promenadsteg, till musik. Det är inte så många variationer man kan göra med sina två fötter: man kan ta steg framåt eller bakåt, åt endera sidan eller på plats, man kan gå, hoppa eller springa. Dessutom kan man växla tempo och lägga in pauser. Utifrån detta bygger man upp mer eller mindre komplicerade stegkombinationer.
Även ”försteg”, där man går på 1 och 3 i en tretakt, och springsteg är i grunden gångsteg. Dessutom finns det steg som bygger på valssteget, eller som det ibland kallas – tresteget. Se vidare diskussionspunkterna nedan, och dansbeskrivningarna!
Ett utmärkande drag för våra danser är att man roterar, snurrar, mycket. Dansringen rör sig oftast i valsbana, dvs moturs (motsols) runt i rummet. Paret däremot snurrar vanligen medurs (medsols) runt sin egen axel – det kallas ofta ”rätt om”.
Motsatsen, att man dansar moturs även inom paret, förekommer också och kallas da ”avigt om” .


DISKUTERA
* Namnge (eller nynna) tillsammans en eller flera kända låtar till några av dansformerna!
* Har ni några exempel på att dans och musik har olika namn?
* Är det musiken eller sättet att dansa, eller något helt annat, som ger en dans dess namn?
* I vilken ordning skulle ni vilja lära er danserna i boken? Eller – hur skulle ni vilja gruppera dem? Och varför?
* Vad är det för skillnad på springsteg, gångsteg och försteg när det gäller dans?
* Vad är då valssteg (tresteg)?
* Valsfattning hur ser den ut?
* Prata om varför ni håller på med dans – vad är det som är viktigast för er i dansen? Att lära sig hur man utför vissa danser, att ha roligt, att röra sig till musik, att få kontakt, eller något annat?

 

Kommentarer till beskrivningsexemplen (3 of  3)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats