Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Engelska (2 of  2)

 

takt 2/4   1     2     3     4     5     6  
taktdel 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
betoning
fot v   h   v   h   v   h  

En variant att starta med kan se ut så här:
1. Stå två par i ring (är ni fler stå i många små ringar).
2. Gå i ring fyra takter, vänd och gå tillbaka på fyra takter. Stanna så ni står  
    par mot par, i fyrkant.
3. Gå fyra steg mot det andra paret, så att ni möts på halva vägen. Gå fyra
    steg tillbaka igen (kallas ibland komplimang).
4. Gå åtta steg steg framåt, möt det andra paret på halva vägen, passera förbi
    varandra, och ställ er på det andra parets startplats. Samma sak en gång
    till, så att ni kommer tillbaka till den plats där ni började (figuré).
5. Gå fram till och möt det motsatta paret, och dansa runt på stället med det
    parets partner, dvs med den ni stod mitt emot.
6. Promenera med den nya partner ni nu fått (den ni dansade om med), och
    leta upp ett nytt par att dansa med.
7. Börja om från början.

Variationer
* Ändra ordningen på turerna
* Halvera eller dubblera längden på turerna
* Lägg in ett partnerbyte

FUNDERA ÖVER
1. På vilket sätt skiljer sig engelskorna från pardanserna?
2. Jämför engelskan med square dance. Vad har de gemensamt?
3. Går det att dansa engelska till vilken musik som helst?

 

Engelska (2 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats