Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Foxtrot (1 of  2)

 

FOXTROT

Historik
I Sverige börjar man dansa foxtrot strax efter första världskriget – cirka 1920. Då har både musiken och dansen redan använts i flera år i USA. Med denna moderna amerikanska musik och dans följer också nya ideal och en ny stil. Nya rörelsemönster, nya instrument. Onestep och twostep är föregångare till foxtroten. Ofta blandas dubbelsteget i foxtroten med onesteppens gångsteg mer eller mindre oreglerat.

Namnformer
Jazz
Dixie (dixieland)
Slowfox
Foxtrot

Musiken
Foxtrotens musik är den tidiga jazzen – synkoperad 4/4 takt. Stegen i dansen är inte bundna till takter eller musikfraser (repriser), utan de ”flyter omkring” i musikflödet. Man tar stegen på pulsslagen oavsett var i takten de ligger. Det tar sedan tre takter innan dansen och musiken ligger lika igen, som i exemplet här nedan.

Dansen
Foxtrot är en ostrukturerad blandning av promenader och omsvängningar. Dansaren komponerar sin egen dans under själva dansen. Stegen är en blandning av snabba och långsamma fotförflyttningar framåt och bakåt, åt sidan eller runt. Ett grundsteg är två långsamma – två snabba. Man kan börja denna sekvens var som helst i musiken, eftersom man inte är låst till takterna, utan bara följer pulsen.

 

Foxtrot (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats