Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Engelska (1 of  2)

 

ENGELSKA

Historik
Att dansa engelska, eller engelska danser, var populärt i Sverige framför allt under 1700- och 1800-talen. Som namnet säger finns det ett samband med England och engelska folkdanser. Dessa folkdanser blev populära i hovkretsar i både England och Frankrike (där de utvecklades vidare till kadrilj). Troligen har de kommit till Sverige både via Paris genom den svenska adeln och direkt från England via sjöfarts och handelsförbindelser.
Man kan se vissa likheter mellan engelska och square dance, som ju också har en bakgrund på de brittiska öarna, varifrån den följde med emigranterna till Nordamerika. Square dance har kommit från USA och blivit populärt i Sverige under 1980-talet, och många föreningar lär ut dessa danser.

Namnformer
Engelska
Anglaise
Angläs
Kontradans (jmf kadrilj)

Musiken
Här kan man i de flesta låtar spåra släktskapen med England. En vanlig låt är Soldiers Joy (lyssna på bandet), många engelskor är olika varianter på den melodin. Taktarten är oftast 2/4 (eller 4/4, någon gång 6/8), och det normala är åtta takter i repriserna, även om undantag med t ex sextaktersrepriser finns. Turerna är antingen hela eller halva repriser (4 eller 8 takter långa).

Dansen
Engelska är en dans för tre eller flera personer, en gruppdans. Ofta dansar man parvis, men tillsammans med ett eller flera andra par. Stegen är enkla gång- eller hoppsteg, där man bara går, hoppar eller springer i takt. Vilken fot man börjar med spelar ingen roll. I stället varierar man figurerna, turerna, mycket. De vanligaste motiven är: ring, omdansning, kedja, partnerbyte, figuré och komplimang (jmf kadrilj).
Dessa fem grundmotiv kan göras på många olika sätt – och vi får många engelska variationer. Till exempel kan formen vara alla i en ring, alla på två led eller två och två (par) mitt emot varandra, vilket är en vanlig form idag:
 
I O           O O O O O
O I O I O I I I I I

Man kan ta vilken fot man vill, medan förflyttningarna över golvet och samordningen med de andra dansparen är viktig. Därför blir schemat vi använt till pardanserna mycket enkelt.

 

Engelska (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats