Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

DISCO, SHAKE m fl (2 of  2)

 

Disco

 Shake

Twist

Variationer
* Dansa shake till schottismusik, t ex.
* Dansa disco till tretaktsmusik (vals eller polska).

DISKUTERA
1. Vilka egna erfarenheter har ni i gruppen av dessa danser?
2. Försök reda ut skillnaderna mellan twist, shake och disco.
3. Finns det fler namn och danser som borde varit med här?
4. Breakdance, vad är det? Ta reda på och diskutera! Vilka likheter finns det mellan breakdance och andra modernare danser?
5. Ta reda på vad halling är för dans. Kan ni se några likheter med breakdans?

Breakdance

 

DISCO, SHAKE m fl (2 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats