Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

DISCO, SHAKE m fl (1 of  2)

 

DISCO, SHAKE m fl

Historik
Detta är danser som kommit och varit populära från ca 1960 och framåt. Ursprunget är oftast USA. Idag är detta troligen de dominerande dansformerna bland ungdomar.

Namnformer
Twist
Shake
Disco

Musiken
Detta är rock och popmusikens danser där 4/4 takt är det vanligaste, och tempot är relativt högt. Relationen till puls och takt verkar vara helt personlig, helt oreglerad. Dansaren kan sätta ner fötterna, föra över tyngdpunkten när som helst.

Dansen
Mest utmärkande är att man inte håller i någon partner – det går att dansa helt solo, även om man oftast har någon mitt emot sig. Sedan tar man steg på stället i olika kombinationer, något åt sidan och något framåt. Twisten skiljer sig lite från de övriga varianterna. Dansen kom i början av 60-talet, men dansas knappast idag. Man står med tyngdpunkten på ena fotens främre del och vrider sig fram och tillbaka på den. Den andra foten håller man i luften för balansens skull. Växla fot då och då.
Att säga var shake slutar och disco börjar är omöjligt. Dessa danser och stilar går i varandra, likaväl som det uppstår nya variationer ständigt. Shake tillhör 1960 talet, discon 1970-talet. Disco var från början ingen särskild dans, utan det man dansade när man gick på diskotek. Med tiden har det använts även som namn på dans och musikformen.
Att göra ett stegschema på dessa danser fyller ingen funktion, eftersom det inte verkar finnas något fast mönster vad gäller steg och fötter i relation till puls och takt.

 

DISCO, SHAKE m fl (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats