Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Bugg (2 of  2)

 

takt 4/4   1         2      
taktdel 1 2 3 4 1 2 3 4
fot h
fram
v
plats
h
bak
v
plats
h
fram
v
plats
h
bak
v
plats
steglängd långt   kort   långt   kort  

Variationer
Antalet turer och variationer verkar vara många – men de flesta faller tillbaka på ett mindre antal grundmönster.
* Testa hur det känns om man tar olika fötter i starten – pojken vänster och flickan höger. Rörelsekänslan blir en annan, inte minst i armarna.
* Prova att bugga till annan musik – t ex schottis.
* Byt plats enligt grundvarianten, men snurra under armarna samtidigt.

FUNDERA ÖVER
1. Finns det några likheter mellan bugg och äldre dansformer som gammaldans eller polska?
2. Vilka är de stora skillnaderna med bugg jämfört med de andra danserna i denna bok?
3. Varför tror ni att det kallas "sextaktsbugg" och "åttataktsbugg", när det ändå dansas till 4/4 takt i musiken?

 

Bugg (2 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats