Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Bugg (1 of  2)

 

BUGG

Historik
Bugg är en relativt ny dans som den ser ut idag. Kanske inte äldre än från 1970-talet. Visst har det dansats liknande danser tidigare, och även namn med ”bugg” har funnits. Men inget som ser ut som den nuvarande (1988), och till den sorts musik som används idag. Bakåt leder trådarna till USA och 1930-talets swing som följs av 1940- och 1950-talets jitterbugg och rock’n’roll.

Namnformer
Fyr- , sex- och åtta-stegsbugg (kallas ibland även fyra , sex och åtta- taktsbugg!)
Jive
Jitterbugg
Rock’n’roll
Riksbugg
Göteborgs , Örebro , m fl -bugg

Musiken
Buggar gör man idag oftast till s k ”dansbandsmusik” – 4/4 takt i relativt snabbt tempo. Tidigare var det jitterbugg till swingmusik följt av rock’n’roll till rockmusik med tungt kompspel. (Även så kallad sex och åttataktsbugg dansas till musik i 4/4 takt.)

Dansen
Bugg skiljer sig från andra pardanser genom att man inte dansar om (roterar som i vals), och att man oftast befinner sig på avstånd från partnern. Dansen består huvudsakligen av olika snurrar under armarna, och en del snurrande på egen hand. Stegen bygger antingen på att båda tar samma steg (som i exemplet nedan), eller på motsatta steg (när pojken tar vänster tar flickan högersteg som teckningarna visar).
En enkel grundvariant: Stå mitt emot varandra – håll högerhanden i partnerns vänsterhand. Tag ett steg snett framåt vänster med höger fot – ett steg på stället med vänster – ett steg snett bakåt vänster med höger – ett steg på stället med vänster – osv. När detta fungerar – byt plats med partnern på framåtstegen, utan att släppa händerna.

 

Bugg (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats