Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Bakmes (2 of  2)

 

Stegschema för ojämn taktart:
takt 3/4   1       2       3       4  
taktdel 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
pojke v fram   h förbi v bak   h förbi v fram   h förbi v bak  
flicka v bak   h förbi v fram   h förbi v bak   h förbi    

Stegschema för jämna taktarter, några varianter (pojkens steg):
takt 2/4   1     2     3     4  
taktdel 1 2 1 2 1 2 1 2
pojke v fram   v bak   v fram   v bak  
takt 4/4   1         2         3    
taktdel 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
pojke v fram h förbi v bak h förbi v fram h förbi v bak h förbi v fram h förbi v bak

Variationer
Eftersom bakmes går att dansa till all (!) sorts musik, både i två och tretakt, är variationerna många.
* Prova bakmes till polka/snoamusik
* Prova bakmes till schottismusik
* Till många schottislåtar går det att dansa bakmes i olika tempo. Prova!
* Prova att gå på alla tre taktdelarna till polskemusik – tre steg fram, tre på
   stället och vrid runt ett halvt varv på samma gång (partnern gör tvärtom)
* Dansa schottis och växla till bakmes
* Dansa bakmes till valsmusik
* Dansa bakmes "rätt om" dvs medurs, till valsmusik (stigvals!)
* Dansa polska och växla till bakmes
* Dansa bakmes till foxtrotmusik

DISKUTERA
1. Finns det någon likhet mellan danssättet i bakmes och någon annan dans?
2. Vad är mest utmärkande för bakmes jämfört med andra danser?

 

Bakmes (2 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats