Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Sambandet mellan musiken och dansen  (2 of 3)

 

EN MODELL
 

Fig 2: Från ljud över musik till ”dansmusik”; från rörelse över dans till ”musikdans”


Pulsen (och det rytmiska grundmönstret) är det som i första hand limmar ihop dans och musik. Här finns den gemensamma grund som båda dessa utgår ifrån, och som man bygger upp övriga delar utifrån.

Bilden visar hur musik (ljud) och dans (rörelse) möts i pulsen. På pulsen bygger man upp ”två världar” – musik och dans. Ordet ”musikdans” är inget ord vi brukar använda. Här syftar det på att våra typer av danser dansas till musik, och att musiken är en viktig del av våra danser.
Man kan säga att dansen (rörelsen) och musiken (ljudet) möts i pulsen. Utan puls blir musiken oanvändbar som dansmusik, åtminstone vad gäller folklig dans i Sverige.

Namnen på danserna och musiken
Det finns ingen självklar överensstämmelse mellan dansens namn och den musik den dansas till. T ex heter en dans Tyska Polskan, men dansas till schottismusik. En annan kan heta Mazurka, dansas till hambomusik men dansen är en vals …
Det är inte självklart att danssättet vi kallar vals alltid dansats till musikformen vals. Vals användes från början som synonym för att snurra, rotera. Då
uppstod dansnamn som t ex schottisvals. Idag är de flesta ense om vad vals är: ett särskilt sätt att snurra, rotera till tretaktsmusik.


TESTA SJÄLVA
* Utgå från exemplen i fig 1 och 3. Nynna en melodi, slå takten och trampa stegen samtidigt.
* Stegrytm kan sägas ha två delar – en är längd i tid, en annan längden på steget. Prova och fundera!

Att fundera över
* Håller ni med om resonemanget, att det framför allt är pulsen som håller ihop dans och musik?
* Fundera över likheter och skillnader mellan dans och musik vad gäller de begrepp vi använder här, t ex takt, rytm, puls.
* Behöver hastigheten, tempot, vara lika i musiken och dansen?
* Är stegrytm och musikrytm samma sak?

 

Sambandet mellan musiken och dansen  (2 of 3)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats