Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Sambandet mellan musiken och dansen  (1 of 3)

 

Sambandet mellan musiken och dansen

All svensk dansmusik har puls, takt, rytm, tempo. Musik innehåller också t ex melodi och harmoni. Puls, takt, rytm och tempo kopplar ihop dans och musik, medan melodi och harmoni har en mer indirekt betydelse för dansen. Kanske kan man säga att de senare skapar stämning, och i första hand påverkar själen, medan takt, rytm och puls är nödvändiga för kroppens dansande (se fig 2 nästa sida). Men alla delar behövs – om någon del saknas känns det tomt. Även om nästan all dans dansas till musik, finns det delar av dansen som inte har direkt med musiken att göra. Dessa dansens ”omusikaliska delar” är då de som bara har ett indirekt samband med musiken. T ex balans, rotation, rörelseriktning och relationen mellan dansarna. Indirekt finns det
naturligtvis ett samband mellan musikens alla delar och dansen. Visst är det roligare att dansa till en ”bra” melodi, och visst påverkar det i så fall dansen.
 
Fig. 1: exempel på rytm och takt
    puls
    taktart (3-takt)
          stegrytm (en polskavariant)
                       

  puls

  taktart (4-takt)
   

  stegrytm (en schottisvariant)


 

Sambandet mellan musiken och dansen  (1 of 3)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats