Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Dans- och musikteori (2 of 2)

 

Rytm (musik och steg ) är det flöde som inte nödvändigtvis har samma avstånd mellan punkterna. Oftast har rytmen ett fast variationsmönster inom takten (i vår typ av musik och dans), som upprepas takt efter takt. Då kan det också kallas dansmusikens rytmiska grundmönster.
När vi pratar om rytm till vardags lägger vi ofta in mycket mer än denna ”tekniska” sida i begreppet – allt från känsla till sväng, det vi upplever i musiken men som inte låter sig klämmas in i diagram och scheman.
Steg betyder vanligen att man flyttar en fot från en punkt till en annan. I danssammanhang vore det riktigare att tala om – a) en tyngdöverföring eller b) en följd av tyngdöverföringar, t ex ett schottissteg.
Att bara sätta i foten behöver inte vara ett steg. Kroppens tyngdpunkt måste vara med för att det ska bli ett steg. Alltså kan steg betyda olika saker. När vi pratar om steg i dans menar vi oftast b, dvs en serie av tyngdförflyttningar, som också kan kallas stegrytm (valssteg, schottissteg etc).
Figurerna nedan innehåller streck (—) och punkter (). Meningen är att försöka illustrera en känsla av långt resp kort i tid och/eller i steglängd, dvs stegrytmen. Men dessa avstånd är sällan eller aldrig exakt lika långa, utan varierar mer eller mindre. Det är bland annat dessa variationer som gör att vi tycker musiken svänger och dansen blir spännande!
Fot – den fot, höger resp vänster, som har kroppstyngden för tillfället.

TESTA SJÄLVA
* Klappa en jämn puls tillsammans. Öka och minska tempot. Prova att klappa pulsen en och en efter varandra, i kedja. Klappa t ex fyra slag var. När en slutar tar nästa vid. Försök att klappa pulsen i samma tempo, och försök att göra övergångarna så omärkliga som möjligt.
* Lägg till betoningar, så att ni får olika taktarter. Prova att göra taktartsmarkeringarna som pauser i stället.
* Gå efter varandra i olika taktarter. Gör markeringarna med fotstamp. Några kanske kan klappa och resten går.
* Prova att lägga till lättare markeringar på de andra pulsslagen.
* Klappa olika rytmer tillsammans. Låt någon börja – resten tar efter. Låt uppgiften gå runt.
* Några i gruppen kan vara ”klapp och stamporkester”. Prova olika taktarter, olika rytmer. Resten går, eller dansar till.

 

Dans- och musikteori (2 of 2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats