Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Gå vidare

 

GÅ VIDARE

Utgå från någon eller några av danserna i denna bok. Ta reda på några varianter, modeformer, och lär in dem tillsammans. Leta på bibliotek och i bokhandeln upp böcker om dans och läs mer om dansernas bakgrund och utveckling. Några titlar står i litteraturförteckningen.
a reda på något om folkdanslagens repertoar, som den presenteras i t ex Svenska folkdanser (se litteraturförteckningen). Prova gärna några av danserna och se om ni hittar någon ”Selinderdans” där.

Att fundera över
Den här historieskrivningen är mina funderingar om dansen och samhällsutvecklingen. Jämför den med er egen uppfattning. Var och en vet vi något om den tid vi lever i, ”idag samhället”. Men vi har också hört talas om, och lärt oss något om ”förr”. Diskutera mina påståenden utifrån dina egna åsikter, och jämför slutsatserna:

Är det verkligen alltid ungdomen som bär upp dansandet?
Varför skulle pensionärsdanser vara något nytt?
Diskutera mera kring ”idag” avsnittet. Stämmer det som står där med dina erfarenheter?
Hur dansar man om 20 eller 50 år? Hur ser danslokalerna ut då? Kommer dansmusiken att förändras?
Kan ni se något samband mellan danserna, dansmusiken och samhället? Går det att se att samhällets utseende påverkar danserna? Diskutera utifrån tidsbilderna i detta kapitel!
Tycker ni att det är riktigt att kalla danser som twist och shake för solodanser?
Börjar ”idag” verkligen på 1960-talet? Motivera.
Är den historiska indelningen bra?
När dansar man nuförtiden? Inventera era egna erfarenheter!
Titta i en dagstidning på dansannonserna. Vad gömmer sig bakom de olika rubrikerna/dansnamnen/danslokalerna?

 

Gå vidare

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats