Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Industrisamhället

 

Industrisamhället

Detta är den tid när industriproduktionen är som viktigast i Sverige och sträcker sig från ungefär första världskriget fram till nutid, omkring 1960.
Kommunikationerna byggs ut, järnvägsnätet blir som mest vittförgrenat i vårt land omkring 1935–40. Det är efter första världskriget som cykeln blir var mans transportmedel. Möjligheterna att delta i dans och umgänge ökar till cykelavstånd … Framåt 1950-talet börjar bilen ta över som transportmedel. Både tåget och cykeln får hård konkurrens.
Inflyttningen till städerna fortsätter, framförallt ungdomarna flyttar från landsbygden. Jordbruket börjar mekaniseras, statsystemet avskaffas och allt mindre folk behövs på landet. Den växande industrin lockar med kontant lön varje vecka.
Tung mekanisk industri, t ex varvs- järn- och stålindustrin, anställde mycket folk. Sverige blev ett av världens rika industriländer. Svenska tändstickor, kullager, telefoner osv blev begrepp över hela världen, företagen växte och blev mer internationella.
Allt var dock inte fred och fröjd – även om Sverige stod utanför, var det omgivet av andra världskriget. Depressioner och arbetslöshet växlade med högkonjunkturer och goda tider. ”Folkhemmet”, ett Sverige där alla har det lika bra och lever väl, växte fram – åtminstone i visionerna och tankarna. Arbetare, tjänstemän och företagsledning började se mer lika ut, klassamhället förändrades på ytan. Minst en veckas semester för alla infördes i slutet av 1930-talet. Arbete sex dagar i veckan, 8 timmar om dagen blev ”standarden” för de flesta arbetare – så småningom även kortare arbetstid på lördagar. Arbetstidens längd reglerades genom lagar och avtal, och tiden för fritid och nöjen ökade.
Allmän värnplikt ersatte indelningssystemet vid
sekelskiftet. Inte bara torpare och knektar samlas nu på regementena, utan alla svenska pojkar strax under 20 år möts och stöps i kasernerna.
Danslokalernas antal ökar, inte minst i städerna, och restaurangerna börjar locka med dans i allt större utsträckning. Idrottsföreningarna, den nya folkrörelsen, anordnar också dans, dels för att få in pengar, dels för att skapa nöjestillfällen och sysselsättning för ungdomarna.
Nya ideal slår igenom på många områden, inte minst inom dans och musik: Jazzmusik och jazzdans! Från Amerika! De äldre pardanserna börjar kallas gammaldans, de nya modern dans. Jazz, foxtrot och tango blir ungdomens dans. Under 20- 30- 40-talen vimlar det av varianter: Chimmy, Charlestone, Black Bottom, Lambeth Walk, Palais Glide … Tekniska nymodigheter som grammofonen får stor betydelse för spridningen av de nya musik och dansflugorna. 78-varvsskivorna snurrar, grammofonen står i fönstret och på gården dansas det till de senaste låtarna.
Att gå på dans var ett av de stora nöjena, liksom att gå på bio och att bara promenera upp och ner för stadens eller byns huvudgata. Dansade gjorde man mer och mer på lokal, men även på gården, i kvarteret eller på stadsparksdammens is. Dansmusiken kunde vara en kringvandrande musikant, eller en kamrat med munspel.
Saxofon var ett av de nya instrument, som dansmusikerna började använda. Trumset, kontrabas och gitarr blev allt vanligare som dansmusikens kompinstrument.

 

Industrisamhället

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats