Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Tidsbundna aspekter

 

Tidsbundna aspekter

Inget samhälle är helt statiskt. Det kommer ständigt in nya impulser. Men nytt ersätter inte alltid det gamla. Ibland lever gammalt och nytt sida vid sida, ibland får det nya och gamla olika betydelse. T ex försvinner ju inte bönder och jordbruk, för att industrialiseringen tar fart. Men den dominerande roll som jordbruket haft i arbetslivet försvinner.
Här har vi delat in historiken i fyra epoker, från medeltiden till idag. En sådan indelning blir med nödvändighet ungefärlig, man måste röra sig med ”cirkatider”. Få saker i historien sker plötsligt, det mesta händer över längre tid. Perioderna är döpta efter vad jag anser vara utmärkande för dem, men de överlappar varandra på många sätt. Man måste dessutom
komma ihåg att det i ett land som Sverige råder ganska stora skillnader mellan olika delar av landet.
Historiken börjar med ”idag”. Detta för att vi ska känna igen oss, innan vi tar ett kliv bakåt i tiden. Vi kan lära oss av historien, men vi vet mycket lite om framtiden. Vi vet en hel del om hur det var förr, vi vet vad som har förändrats, men vart det som nu händer omkring oss tar vägen, kan vi bara ha våra aningar om …

 

 

Tidsbundna aspekter

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats