Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Tidlösa aspekter (2 of 2)

 

... vid midnatt dansas fackeldansen (Gällersta forngård)

Andra fester och lekstugor
Ungdomarna dansade ofta på egna fester, förr som nu. En del danstillställningar var spontana, man bestämde sig helt enkelt för att dansa när man sågs på bygatan efter arbetet. Andra var mer organiserade i förväg. Någon ordnade dansplats hos någon bonde, andra ordnade skaffning. Förr kunde detta kallas lekstuga, hopabal eller sammanskottsfest, idag kanske man säger fest, hippa eller party.

Svenskt och utländskt
I alla tider har folk i Sverige dansat ”på svenska” likaväl som ”på utrikiska”. Våra svenska danser har nästan alltid sin bakgrund i andra länder. T ex polskorna och gammaldanserna i centraleuropa (Tyskland, Polen, Tjeckoslovakien), kadriljer och engelskor i England och Frankrike och foxtrot i USA. Under olika tidsepoker har det varit olika länder som vi haft ett mer eller mindre dominerande utbyte med, och danserna har följt i dess spår.
I Sverige har sedan både dansen och dansmusiken fått sin speciella, svenska utformning. Vals och foxtrot ser inte riktigt lika ut, och låter inte exakt på samma sätt i Sverige som i andra länder, bara nästan lika. Denna blandning av svenskt och utländskt i danserna är det svårt att sortera ut, eftersom vi i alla tider dansat både svenska och utländska danser samtidigt. Vilka dessa danser är, och hur de påverkat varandra, har naturligtvis varierat genom åren.
En del av förklaringen ligger i de kontakter Sverige och folket här alltid haft med utlandet. Invandringen till Sverige började redan på vikingatiden (om inte tidigare). Invandrarna har följt i handelns, krigens eller arbetsvandringarnas spår, vare sig det har rört sig om slavar, arbetare, vetenskapsmän eller flyktingar. Sverige har länge varit ett invandrarland. Under vissa perioder var visserligen utvandringen större än invandringen, men även detta medförde ökade kontakter med omvärlden, andra kulturer, andra danser, annan musik.

 

Tidlösa aspekter (2 of 2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats