Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Tidlösa aspekter (1 of 2)

 

Tidlösa aspekter

En del saker som rör dans är gemensamt för de tidsepoker vi behandlar här, de ändras inte särskilt mycket genom seklerna. Det ”yttre samhället”, t ex teknologin och skolväsendet, förändras, men folk fortsätter att dansa. Dansen fyller vissa mänskliga behov, det är mest ungdomar som dansar, man använder dansen vid särskilda tillfällen under året och
i livscykeln. Mycket är oförändrat ”bakom kulisserna”.

Ungdomar
Dans är mycket en ungdomsföreteelse. Det är när man är ung och/eller ogift man dansar som mest. Man dansar för nöjes skull, för att träffas och prova sig fram mellan könen, ofta på offentlig lokal eller utomhus. Så har det med största sannolikhet varit genom hela västerlandets historia.

Midsommar vid Gällersta, Örebro …

Midsommar vid Gällersta, Örebro …

Vanligt folk
Bland ”vanligt folk” har dansen alltid funnits med som en stor del av festandet. Denna folkliga dans är okomplicerad, enkel i grunden, men går att variera mycket. Naturligtvis har även överklassen dansat i alla tider. Ibland samma danser som folket, ibland sina egna mer komplicerade ”uppvisningsdanser”, danser där man i första hand promenerar och visar upp sig för varandra. Ibland har folket tagit intryck av herrskapets sätt att dansa och ibland har herrskapet gjort om folkets danser till sina modedanser. Någon gång ”vandrar” en dans i flera led fram och tillbaka mellan folk och herrskap. Precis som när det gäller andra länder och kulturer har det skett ett ständigt utbyte av danser, steg och musik mellan de olika sociala skikten i samhället.

Livets högtider
De stora festerna under livet är också stora dansfester. Livets passager in i nya grupper är viktiga för individen. Födelse och dop, konfirmation och bröllop.
Till och med på begravningar dansade man, inte som hädelse, utan som ett äreminne över de döda. Alla dessa livets högtider är viktiga för oss, och vi markerar dem ofta med fest och dans.

Årets fester
Årets vändpunkter är viktiga för kollektivet, för samhället. Jul och nyår (vintersolståndet), fastan och påsk (vårdagjämningen), midsommar (sommarsolståndet), marknader m m (höstdagjämningen). Särskilt annandagarna har det varit dans och fest: annandag jul, -påsk och -pingst. Ännu julen 1988 kan man i tidningarna konstatera att annonserna för dans på annandagen är många …

 

Tidlösa aspekter (1 of 2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats