Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Historik

 

Historik

Att dansa är urgammalt. Vad och varför man dansade förr, i forntiden, under antiken, eller bland vikingarna kan diskuteras. Det var troligtvis mycket rituellt dansande för gudar, för krigslycka etc. I antikens Grekland var dansen också en del av teatern, något man visade upp på scen. Vad vi inte vet lika säkert är om ”vanligt folk” dansade för nöjes skull på den tiden, och hur det i så fall såg ut.

Eftersom vi inte vet så mycket om dansen och dansandet i det forntida Sverige, behandlar vi här historiken från nutiden och bakåt till medeltiden, ungefär vid början av 1500-talet. Vi börjar med att titta på några tidlösa aspekter, sådant som i stort sett är oförändrat genom historien. Därefter följer en kortfattad historik med företeelser som är mer tidsbundna.

Den här boken behandlar dans som dansas för nöjes skull. Inte dans som religiös rit eller som estetisk konstart (uppvisningsdans). Egentligen inte heller som motionsform, utan som något man roar sig med tillsammans med andra - kanske för att lära känna varandra …

Dans är ett allmängiltigt ord. En vanlig definition på dans är ”rörelse till musik”.
Vi kan här dela upp begreppet dans i åtminstone dessa tre delar:
Danserna – ”föremålen”, själva koreografin: när det gäller t ex vals är det valssteget och snurrandet som avses.
Dansandet – sammanhanget, dansernas miljö: var och när dansas vals, och av vem?
Dansmusiken – den musik man dansar till: valsmusik, hur låter det?
Med ordet dans syftar vi på helheten, dvs alla dessa tre aspekter.

DISKUTERA
Finns det fler sätt att använda ordet dans än de som står här ovanför?
Hur vill ni definiera dans? Titta även i kapitlet Dans och musikteori, och fundera över vad dans egentligen är.
Fundera över hur vikingarna kan ha dansat, och hur deras Sverige såg ut. Vilka kontakter hade de med resten av Europa? Hur kan detta ha påverkat t ex dansen?

Ringdans på skolgård
Ringdans på skolgård, troligen 1910-tal

 

Historik

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats