FOLKMUSIKBOKEN  - Gunnar Ternhag: Om folkmusikens källor

Noter   

Noter

1.  A. Tidström, Resa genom Dalarna 1754 (Dalarnas hembygdsbok 1955), Falun 1954, s. 27.
2.  C. A. Gottlund, Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne i Dalarne, Helsingland, Vestmanland och Vermland år 1817, Sthlm 1931, s. 92.
3. Cit. efter B. R. Jonsson, Svensk balladtradition I, Uppsala 1967, s. 50.
4. N.-A. Bringeus, Gunnar-Olof HyltÚn-Cavallius, En studie kring Wärend och Wirdane, Lund 1966, s. 40.
5.  Cit. efter Jonsson, s. 323.
6.  Cit. efter Jonsson, s. 405.
7. A. A. Afzelius, Afsked af Swenska Folksharpan, Sthlm 1848, s. 63.
8.  A. A. Afzelius, Minnen, Sthlm 1901, s. 134.
9. A. A. Afzelius & O. Åhlström, Traditioner av svenska folkdansar, med efterskrift av B. R. Jonsson, 1972, s. 87.
10.  A.a., s. 6.
11.  E. G. Geijer & A. A. Afzelius, Svenska folk-visor från forntiden I, Sthlm 1814, s. LXVIII.
12.   J. Chr. F. Haeffner, Anmärkningar öfver gamla nordiska sången, i Svea 1818, s. 101.
13.  Cit. efter J. Ling, Levin Christian Wiedes vissamling, Uppsala 1965, s. 14.
14.  A.a., s. 109.
15.  R. Dybeck, Svenska vallvisor och hornlåtar, nytryck Sthlm 1974, s. VIII.
16.  A. Bondeson, Visbok (A. Bondesons samlade skrifter 6), Sthlm 1940, s. 10-11.

Noter   

Gunnar Ternhag: Om folkmusikens källor
Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats