FOLKMUSIKBOKEN  -  Märta Ramsten: Om folklig vissång 

Noter   

Noter

1. Sveriges Radios folkmusiksamling omfattar ca. 10 000 nummer i huvudsak inspelade av Matts Arnberg i olika delar av landet från 1948 och framåt.
2. Matts Arnberg (red.), Den medeltida balladen, Sthlm 1962, s. 74.
3. A.a., s. 60.
4. Lena Larssons visrepertoar spelades in av Sveriges Radio 1957-1967. Inspelningarna förvaras i Radioarkivet. Ett urval av dessa finns utgivna på grammofon Folkmusik i Sverige 14. Lena Larsson sjunger visor från Bohuslän (Caprice CAP 1179).
5. SR insp. Ma 57/10617:56.
6. Kungl. Bibl. Vs 2:2 s. 430.
7. Lundin-Strindberg, Gamla Stockholm, Sthlm. 1882, s. 261.
8. Se vidare artikeln "Folia" i Sohlmans Musiklexikon 2:a uppl.
9. Olika varianter av Fiskeskärs- och Foliamelodier kan avlyssnas på grammofonskivan Vaggvisor och Ramsor (Caprice CA P 1132).
10. En översiktlig artikel om balladen finns i Sohlmans Musiklexikon 2:a uppl. samt i inledningen till B. R. Jonsson. Svenska medeltidsballader, Sthlm 1962 och senare upplagor. För den specialintresserade finns B. R. Jonssons stora grundläggande arbete Svensk balladtradition I, Uppsala 1967, samt en vid Svenskt visarkiv upprättad katalog över de nordiska balladtyperna, Jonsson-Solheim-Danielson, The Types of the Scandinavian Medieval Ballad, Oslo 1978. Fyra grammofonskivor med traditionsinspelningar av ballader - Den medeltida balladen - gavs ut av Sveriges Radio 1960 med tillhörande bok red. av Matts Arnberg.
11. Kan avlyssnas på grammofonskivan Kvaddans från Färöarna, Caprice CAP 1148.
12. Se vidare M. Jersild, Skillingtryck, Sthlm 1975. Skillingtrycksvisor i traditionsinspelningar finns utgivna på Caprice CAP 1097, Visor i Skillingtryck.
13. Ulrika Lindholms visrepertoar spelades in av Sveriges Radio 1952-1965. Inspelningarna förvaras i Radioarkivet. Ett urval av dessa utges våren 1980 på grammofon Folkmusik i Sverige 15 (Caprice CAP 1178).
14. SR insp. Ma 58/ 11696:7.
15. Matts Arnberg a.a. s. 74.
16. Alfhild Forslin, Greta Dahlström som fältforskare i Svenskfinland. Budkavlen 1968, s. 65 (el Meddelanden från Svenskt visarkiv. 24).
17. Ulf Peder Olrog, Visorna från Nötö. Arv 1965, s. 91 (el. Meddelanden från Svenskt visarkiv. 22).
18. Svea Janssons visrepertoar har spelats in av Sveriges Radio 1957-1968 samt av Svenskt visarkiv 1964-1974. Visor ur Svea Janssons repertoar finns utgivna på grammofon Folkmusik i Sverige 13. Svea Jansson sjunger visor från Åbolands skärgård (Caprice CAP 1156) sant Den medeltida balladen (SR RELP 5003-5006). Svea Jansson har på uppdrag av Svenskt visarkiv själv skrivit ned sina vistexter. Dessa finns hos Svenskt visarkiv.
19. Ulf Peder Olrog a.a., s. 98.
20. Cit. efter Sigurd Hagegård, Musiktraditioner i Brunskog. Brunskog - de gamle berättar, Arvika 1975, s. 144.
21. Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, bok 15, kap. 10, nyutgåva 1976.
22. Bengt R. Jonsson, Svensk balladtradition 1, Uppsala 1967 (Svenskt visarkivs handlingar. 1), s. 180 ff.
23. Se vidare artikeln "Jag vet en dejlig rosa" i Sohlmans Musiklexikon 2:a uppl.
24. Bröms Gyllenmärs visbok, s. 157-158 (ur 1500- och 1600-talens visböcker utg. av Noreen, Schück, Lundell & Grape, 1884-1925).
25. De biografiska uppgifterna kring Ingierd Gunnarsdotter, liksom citaten s. 132 har hämtats ur Bengt R. Jonsson a.a., s. 272 ff.
26. Kungl. Bibliotekets visbok i 4:0, nr. 34 (ur 1500- och 1600-talens visböcker a.a.).
27. Uppgiften återgiven efter Mats Rehnberg, Arbetets folkdiktning. Arbetaren i helg och söcken. 2, 1944, s. 325. Se vidare Bror Olsson, Psalmboken som folkbok, Lund 1942.
28. Samuel Ödmann, Hågkomster från hembygden och skolan, ny uppl. 1924, s. 20.
29. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Wärend och wirdarne, faksimilutgåva 1972, del 2, s. 451 ff.
30. Abraham Hülphers, Dagbok öfwer en resa igenom ... Dalarne år 1757, s. 121.
31. Nils Andersson, Svenska låtar, Dalarna I, 1922, s. 129.
32. Cit. efter Backa Erik Eriksson d.y. Cantate Domino. Skinnarbygd 1948.
33. Se vidare Margareta Jersild, Skillingtryck, Sthlm. 1975 (Svenskt visarkivs handlingar. 2), kap. 2.3.
34. Utg. av Magdalena Hellquist 1973.
35. Greta Naterbergs levnadsdata och balladtradition har utförligt behandlats av Bengt R. Jonsson a.a., s. 386 ff. samt av Sverker Ek, En traditionsbärerska från 1800-talets början, Folkminnen och Folktankar nr 23, 1936.
36. Rääfs anteckningar i Kungl. Bibliotekets handskriftssamling Vs 2:1 s. 319-320. Här återgivna efter Bengt R. Jonsson a.a.
37. Uppteckningarna efter Greta Naterberg föreligger i KB:s handskriftssamling Vs 1-3. Åtskilliga uppteckningar är publicerade i Geijer-Afzelius, Svenska folkvisor, och Arwidsson, Svenska fornsånger.
38. Kungl. Bibl. skill.tryck M 1.
39. Cit. efter Jan Ling, Levin Chr. Wiedes vissamling, Uppsala 1965, s. 45.
40. Jfr Jersild a.a., melodibilagan.
41. August Bondeson, Visbok. Folkets visor sådana de lefva och sjungas ännu i vår tid, 1-2, 1903.
42. Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) acc.nr 351 D 11 b-g.
43. Bondeson a.a., del 2 s. 176.
44. Uno Myggan Ericson, På nöjets estrader, Sthlm. 1971, s. 34.
45. Schlagern i förhållande till visan diskuteras i Bengt R. Jonsson, Vad är en visa? En terminologisk skiss. Svensk populärmusik utg. av STIM-SKAP 1968, inledningen.

Noter   

  FOLKMUSIKBOKEN  -  Märta Ramsten: Om folklig vissång 

Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats