FOLKMUSIKBOKEN  -  Märta Ramsten: Om folklig vissång 

Litteratur   

Litteratur

För termen visa hänvisas till Bengt R. Jonssons artikel Visa och folkvisa. Några terminologiska skisser (ur Visa och visforskning. Meddelanden från Folkkultursarkivet 3 [Helsingfors 1974], samt till hans artikel "Visa" i Sohlmans Musiklexikon, 2:a uppl.
Svenska visor, en kortfattad översikt över olika viskategorier avsedd för studiecirklar, gavs ut 1963 av Bengt R. Jonsson och Margareta Jersild. Den är slutsåld och t.v. endast tillgänglig på bibliotek, men en ny något omarbetad upplaga förbereds.
När det gäller publikationer om olika viskategorier främst texterna - kan litteraturlistan bli ganska lång. Här skall nämnas några specialstudier. 

Arbetsvisor
Rehnberg, Mats, Arbetets folkdiktning (ur Arbetaren i helg och söcken:2, Sthlm 1944).
Blom, Ådel Gjøstein, Folkeviser i arbeidslivet, Oslo 1977. (Boken behandlar företrädesvis de norska arbetsvisorna men jämförelser görs hela tiden med det svenska materialet).

Ballader
Arnberg, Matts (red.), Den medeltida balladen, Sthlm 1962 +4 LP-skivor med samma titel utg. av Sveriges Radios förlag.
Jonsson, Bengt R., Svensk balladtradition I, Sthlm 1967 (Svenskt visarkivs handlingar. 1). 

Barnvisor
Nordlander, Johan, Svenska barnvisor och barnrim, Sthlm 1886. Faksimilutgåva 1971. (Se särskilt förordet.)
Zetterholm, Finn, Barnvisan i Sverige, Sthlm 1969. Barnvisans blomstring kring sekelskiftet, bakgrund, genrer och motiv.

Dans- och sånglekar
Tillhagen, Carl-Herman och Dencker, Nils, Svenska folklekar och -danser, 1-2, Sthlm. 1949-50. (Se särskilt inledningen.)

Dryckesvisor
Mattsson, Christina, "Vad säger svenska folket när dovt får en sup? -Jo, jag tackar". En studie i 1900-talets supvisetradition, Sthlm 1974. (Meddelanden frän SVA. 33.)

Emigrantvisor
Jonsson, Bengt R., Visor i emigrationens spår (ur Från Kulturdagarna i Bonäs bygdegård ... Uppsala 1973).

Folkliga koraler samt andliga sånger och visor
Bolander, Nils, Samfund och sångbok, Lund 1954.
Jersild, Margareta, Dalakoraler (ur Från Kulturdagarna i Bonäs bygdegård ... Uppsala 1977)
Liedgren, Emil, Svensk psalm och andlig visa, Uppsala 1926.
Olsson, Bror, Psalmboken som folkbok, Lund 1942.
Selander, Sven-Åke, Den nya sången. Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige. Lund 1973

Politiska visor
Hildeman. Karl-Ivar, Politiska visor från Sveriges Senmedeltid, Sthlm 1950.

Rallarvisor
Briandt, Manne, Med slägga borr och spett, Sthlm 1940.

Revy- och bondkomikervisor
Ericson, Uno Myggan, På nöjets estrader, Sthlm 1971.

Sjömansvisor
Jonsson, Bengt R, Kom följ med mej på sjöen ut. Till den svenska sjömansvisans historia (Saga och sed 1976 el. Meddelanden från SVA. 38).

Soldatvisor
Rehnberg, Mats, Vad skall vi göra med de blanka gevär, Sthlm 1968.

Det finns inte lika många studier kring folkliga vismelodier. Om vår vanligaste vaggvisemelodi kan vi läsa i Carl-Allan Mobergs uppsats Ro ro till fiskeskär ur Två kapitel om svensk folkmusik (STM 1950). En studie i 1800-talets folkliga vissång möter vi i Jan Ling, Levin Christian Wiedes vissamling, Uppsala 1965. Margareta Jersilds avhandling Skillingtryck, Sthlm 1975, behandlar melodier till visor i skillingtrvck före 1800.
Martin Martinsson, vissångare från Orust, har i ett självbiografisk uppsats, Visa och spelmansmiljö från Orust, berättat om visans roll och funktion i hans liv och arbete (Fataburen 1979).

Litteratur   

  FOLKMUSIKBOKEN  -  Märta Ramsten: Om folklig vissång 

Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats