Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Vals (1 of  2)

 

VALS

Historik
Valsens ursprung brukar anges till Österrike, Bayern, Böhmen, dvs Centraleuropa och slutet av 1700-talet. Från början är det en folklig dans, som tas upp i hovkretsar i Wien. Troligen har man från början i denna Wienervals roterat ”avigt om” (moturs), vilket efter hand övergår till ”rätt om” (medurs). I Sverige finns det äldsta belägget för vad man tolkat som vals 1809 under namnet ”väggadans”. Valsen blir med tiden en ”tidlös” och mycket populär dans. Några dansvarianter som går under namnet vals är dansmässigt inte vals, t ex stigvals och trövals, men dansas till valsmusik.
Under 1900-talet sprider sig också en annan vals, s k modern vals. Denna vals hör mer ihop med foxtrot än med gammaldanserna vad gäller dansstil och maner.

Namnformer
Att valsa betyder egentligen att snurra, rulla … (Jmf valsjärn, tryckvals …)
Wienervals
Vals
Boston
Sjömansvals
Springvals
Trövals
Stigvals (dansmässigt se bakmes)

Musiken
Vals går i 3/4 takt, med en egen valskaraktär. De allra flesta känner nog igen den typiska valsmusiken, tung – lätt – lätt. En del valsmusik närmar sig mazurka och polska.

Dansen
Det mest karaktäristiska med vals är det ständiga snurrandet, vilket ju namnet antyder. Snurrandet går motsols i ringen, mot eller medsols inom paret (både avigt och rätt om). Man dansar valssteg och vänder ett halvt varv per takt/steg. När pojken tar höger fot framåt, tar flickan vänster bakåt, dvs man får en rörelse i kroppen med huvudriktning ”framåt-bakåt”. Första steget i takten, 1:an, är ”längre”, känns mer accentuerat. Man ”samlar på 2:an”, dvs den fot man tar på andra taktdelen sätts intill den andra. (I modern vals görs denna samling på 3:an!).

 

Vals (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats