Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Tango (1 of  2)

 

TANGO

Historik
Alla är eniga om att tangon på något sätt har med Sydamerika, Latinamerika, att göra. Där slutar enigheten. Antingen vill man placera dess rötter i 1800- talets Argentina eller Cuba. Med tanke på att båda dessa länder koloniserats från Europa, framför allt Spanien, är det kanske möjligt att båda har bidragit till vår tids tango. På Sveriges dansbanor dyker tangon upp på 1910-talet. Då har den redan blivit populär på kontinenten, framför allt i Paris och Berlin. Tangon som den dansas i Sverige är en europeisk variant, som är ganska olik den argentinska.

Namnformer
Tango
Finsk tango

Musiken
Musiken är nog det mest karaktäristiska för tangon. Den speciella 4/4 takten känner nog de flesta igen. Lyssna på bandet!

Dansen
Någon beskrev tango som ”dans med stopp”. Promenader och snurrar avbryts, dansarna tar en ”kort paus” och faller sedan in i en ny rörelse. I den form tangon förekommer i Sverige idag är det mest en fråga om att dansa foxtrot till tangomusik. Man anpassar foxtroten till tangons hetsigare musik, och får därmed en annan dans. Dessutom använder man oftast fler motiv, turer, i tango än i foxtrot. Promenader framåt, bakåt och åt sidan blandas med snurrar och andra specialmotiv.

 

Tango (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats