Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Sånglekar och sångdanser (1 of  2)

 

SÅNGLEKAR och sångdanser

Historik
En speciell form av dans till sång är ballad. Gränsen mellan ballad, sånglek och sångdans är flytande. Precis som när det gäller långdanserna kan man konstatera att sånglekar och sångdanser fortfarande används framför allt vid midsommar och jul.

Namnformer
Namnen utgår oftast från sångtextens första rad eller från refrängen, t ex Räven raskar över isen, Viljen I veta, Och flickan hon går i ringen med röda gullband.

Musiken
All sorts musik finns representerad – texten är det viktiga. Två gamla visor som det fortfarande sjungs och dansas till är Ria ra och Bro, bro Breja. På bilden ovan dansas Uti vår hage – se Inez Mallanders bok.

Dansen
Ringen är en vanlig form. Oftast agerar en person eller ett par i mitten, under det att ringen sjunger med i texten medan man dansar runt. Man kan säga att ”man gör det man sjunger”.

 

Sånglekar och sångdanser (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats