Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Litteratur (1 of  2)

 

Litteratur

För er som vill studera vidare på egen hand följer här några förslag på böcker, huvudsakligen på svenska. Rubrikerna står för huvudinriktningen i boken, några av dem skulle kunna stå under flera rubriker. Huvudsakligen handlar det om danser och dansande i Sverige. Det finns fler böcker än de som står här, inte minst om modernare dansformer som bugg, breakdans m m. Besök en bokhandel eller ett bibliotek och titta efter! På bibliotek står böcker om dans under Idrott, lek och spel!

Historia, etnologi
Burke, P: Folklig kultur i Europa 1500–1900, Författarförl 1983
Bringeus, N A: Årets festseder, LTs förlag 1984.
Bringeus, N A: Livets högtider, LTs förlag 1987.
Hellspong och Löfgren: Land och stad, Liber 1974.

Historia och teori om dans
Etzler och Sjöberg: Folkets Danser, Utbildningsförlaget Brevskolan 1981.
Gammaldans i Norden, utg av Nordisk Forening for Folkedansforskning,Trondheim 1988.
I folkets stugor och herrskapens salonger, Visor, musik och dans i Bohuslän, utg av Bohusläns museum, 1986.
Klein, Ernst: Om folkdans, LTs förlag 1978.
Nilsson, Mats: Våga stuffa, om danskurser för ungdomar, stencil utg av Samarbetsnämnden för folklig dans 1987.
Rehnberg, M: Klackarna i taket, Nordiska Museet 1966.
Wiener, M m fl: Jazzdanser, Utbildningsförlaget Brevskolan 1981.

Historia och teori om musik
Ahlbäck, S: Karaktäristiska egenskaper för låttyper i svensk folkmusiktradition, stencil eget förlag 1986.
Ahlbäck, S: Jernbergslåtar (s 47–56), Länsmuseet Gävle 1986.
Ling, J: Svensk folkmusik, Prisma 1970.
Ling, J: Europas musikhistoria –1750, Esselte 1983.
Ling, J: Europas musikhistoria, folkmusiken. Esselte 1989.
Lundin och Lundin Odenhall: Levande musik från början, Brevskolan 1985.
Renner, H: Musikens grunder, Prisma Magnum 1988.
Seather, E: Folkmusiken lever, Askelin Hägglund 1984.
Sohlmans Musiklexikon
Åhlen, K G: Det mesta om Tango, Sv Dagbladet 1984.

 

Litteratur (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats