Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Förord till nätupplagan (1 of  2)  

 

DANS - från långdans till bugg

Förord till nätupplagan 2004

Dans - från långdans till bugg utgavs inför folkmusik- och dansåret 1990. Fortfarande 15 år senare är det den nyaste kursboken i folklig dans i Sverige.
    Mats Nilsson ville kalla boken Dans på svenska, men namnet godkändes inte av förlaget. Man var rädd att det skulle kunna uppfattas som etniskt diskriminerande. Men poängen var snarare den motsatta; att visa på att det egentligen inte finns någon unik svensk dans, bara danser som “försvenskats” oavsett deras ursprung i världen.
    Dans - från långdans till bugg var avsedd att användas i första hand som studiecirkelmaterial när studieförbunden anordnade cirklar i folklig dans. Intresset för “svensk dans” ökade markant från 1970, och det startades många nya kurser och studiecirklar också i “folklig dans”.

   Under 1970-talet och det tidiga 1980-talet utgavs två viktiga studiematerial kallade Folklig dans 1-3 respektive Folkets danser, med dansläraren Henry Sjöberg som huvudförfattare. Dessa studiemedel behövde en efterföljare mot slutet av 1980-talet, och Mats Nilsson fick uppdraget. Sjöberg betydde mycket för “70-talisterna” inom dansområdet. Mats Nilsson är i dag definitivt en av Nordens ledande forskare på området. Mats är verksam som etnolog vid Göteborgs universitet med dans som specialområde och han disputerade 1998 på avhandlingen Dans – kontinuitet i förändring. Som många andra inom folkmusik- och danssektorn är Mats verksam både som ”vetare och görare” – som forskare och praktiker och har stor erfarenhet både som skribent och som dansare och pedagog.

Mats Nilsson (Kina 2004 - Buddhatemplet i Quanzhou. Foto: Svenskt visarkiv)

 

Förord till nätupplagan (1 of  2)

 
Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats